Pulciņi un nodarbības bērniem. Kādus izvēlēties? I daļa

Ikvienam no vecākiem ir pazīstama situācija, ka pienācis laiks savai atvasei izvēlēties papildus nodarbošanos. Taču tas nebūt nav viegls uzdevums, jo piedāvājumu klāsts ir tik plašs! Espati.lv sniegs tev ieskatu pieprasītāko pulciņu piedāvājumā un pastāstīs, ko tie dos tava bērna attīstībai.

Dejošana
Konsult?: Indra Filipsone, tautas deju ansambļa „Bit?te” dibinātāja un ilggadēja vadītāja, horeogrāfe un dejotāja.
Ar māmiņas palīdzību bērns var sākt mācīties dejot tūlīt pēc dzimšanas, joar bērnu ir ne tikai jārunājas, bet arī j?dzied viņam un mūzikas pavadībā ar rokām un kājām j?padejo. 8 mēnešu vecumā var sākt apmeklēt bēbīšu skoli?u, kur speciālistu vadībā bērniem tiek mācīta ritma izjūta, kustību koordinācija un pirmie deju soļi māmiņas rokās. Ja bērns ir aktīvs un mājās izrāda interesi, mūzikas pavadībā dejojot, tad no 2 gadu vecuma var apmeklēt deju pulciņa nodarbības. Savukārt, ja interese par dejošanu netiek izrādīta, bet vecāki vēlas, lai bērns dejotu, tad optimālais vecums, kad sākt dejot kādā pulciņā būtu 3 gadi. Dejot var sākt jebkurā vecumā, ja ir vēlēšanās un interese.
Dejošanai ir ļoti pozitīva loma bērna attīstībā, jo vienlaicīgi progresē daž?das iemaņas. Ar dejas palīdzību bērns attīstās vispusīgi, jo vienlaicīgi j?apg?st: kustību koordinācija, deju soļi, ritma izjūta, muzikalit?te, tiek trenēta atmiņa, jo jāatceras dejas soļu un gājienu secība, komunikācijas prasmes, kontakts ar partneri, kā arī artistiskums, smaids partnerim, dejas sižeta apsp?l?šana, iejušanās tēlā (kaķīši, zaķīši, līcīši utt.) Cilvēki, kuri bērnībā dejojuši ir daudz atrais?t?ki, vieglāk komunicē ar citiem daž?d?s jomās. ātrāk un plašāk uztver iegūto informāciju un spēj vieglāk organizēt paveicam?s lietas. Atvērtāki, organiz?t?ki un prec?z?ki, jo vienlaicīgi ir apguvuši daudzas iemaņas. īpaši tie, kuriem dejošana ir bijusi prieka un atklāsmes avots. Vecāki nedrīkst no bērna prasīt, lai viņš būtu labākais un perfekt?kais. Ja bērnam dejošana sagādā tikai nepatīkamas izjūtas, tad būs grūti sasniegt vēlamo rezultātu. Nenoliedzami, ka bērna vispus?gaj? attīstībā dejošana būs pluss, ja vecāki mācās pareizi ieinteresēt. Bērnu attīstībā ir svarīgi, lai viņš saprot, ka jebkura lieta, kas uzsākta ir jāturpina un nevar šodien gribēt dejot, rīt dziedēt, vingrot vai peldēt. Vecākiem ir jābūt visgudriem un jāmēģina izprast bērna intereses līdz brīdim, kad bērns pats pilnībā apzināsies,  ko vēlās un kas viņus interesē vairāk.
Dejošana, kā papildus nodarbība der pilnīgi visiem bērniem. Arī tiem, kuriem ir daž?das veselības problēmas un daž?di kustību ierobežojumi. Dejot māca kurlm?miem bērniem, bērniem ar redzes traucējumiem, rati?kr?slos s?došiem, bērniem ar garīgas attīstības traucējumiem un tad dejošanai ir vēl papildus ārstnieciskā loma – gan fiziskā, gan garīgā jomā. Vienīgais priekšnoteikums šādos gadījumos, ka jāsaprot un jāizvēlas sev piemērots pulciņš, kurā bērnu iesaistīt.
Ja vecākiem šķiet, ka viņu bērnam nav nedz ritma izjūtas, nedz kādas citas deju dotības tāpat noteikti vajag pamēģināt deju pulciņu, jo dejošan? bērnus var iesaistīt, tad, kad citos pulciņos vēl tik mazus nepieņem. Ja nebūs dejotājs, tad vismaz pirmās komunikācijas prasmes apgūs noteikti, izaugs atvērtāks, komunicēt sp?j?g?ks un vispusīgi attīstīts cilvēks. Nav tādu cilvēku, kuriem nevarētu iemācīt dejot. Jautājums tikai kādā līmenī un cik augstas prasības ir vecākiem un pašiem bērniem.

Mākslas nodarbības
Konsult?: Vēsma Vītola, māksliniece, bērnu un jauniešu centra „Laim?te” gleznošanas pulciņa vadītāja.
Būtiskākais ko bērnā attīsta mākslas nodarbības ir iztēle un estētiskā gaume, kā arī tiek veidota skaistuma izjūtu. Mākslinieks ir devējs un to ir būtiski iemācīties. Mākslas norises attīsta pirkstiņus, norāda bērna raksturu un iemāca pacietību.
 Nav būtiski vai vecāki saskata savā atvas? mākslinieciskas dotības vai pēc viņu domām bērnam tādu nav, pat ja bērns neizrāda vēlmi – arī tad var atrast, ko pozitīvu un saistošu mākslas nodarbībās. Bērnam jābūt novērtētam, viņam jāvelta pozitīvi komentāri par paveikto, tad viņš atrais?sies un viņu aizraus viss notiekošais.
Mākslas jomā dalības ierobežojumu nav. Vēsma Vītola ir sadarbojusies ar fondu „N?c līdzās, ”nometn?s vad?jusi nodarbības bērniem ar attīstības traucējumiem un skaidri redzējusi,  ka neraugoties uz to, ka viņiem ir kas atņemts, radošais potenci?ls un vēlme iesaistīties ir ļoti liela, jo ikviens no mums grib būt pamanīts un novērtēts.
Tiklīdz bērns sāk ar pirkstiņu vilkt pa savu ēdienu, vecāki nereti grib viņus jau iesaistīt mākslas pulciņos, tomēr vispirms vajag ļaut radoši izpausties mājās. Māksliniece uzskatu, ka visoptim?l?kais laiks, kad bērniem sākt iesaistīties mākslas nodarbībās ir 8 – 9 gadi. Protams, ja vecākiem atļauj materiālais stāvoklis, tad jebkurā vecumā var noalgot privātskolotāju un radoši darboties.
Māksliniece uzsver, ka pieder pie tiem muļķiem, kas uzskata, ka skaistums glābs pasauli un ir būtiski jau no mazotnes bērnam parādīt, ka viņš var būt šā skaistā radītājs, lai nākotnē viņš būtu mākslas patērētājs, kas neiz??p?s citu radīto jebkurās izpausmēs, mācās novērtēt un priecāties par citu veikumu!
 
Keramika un porcelāna apgleznošana
Konsult?: Inese Brants, porcelāna apgleznošanas un keramikas studiju pedagogs bērnu un jauniešu centrā „Laim?te.”
Keramikas pulciņa apmeklēšana iemāca bērnam telpiskuma sajūtu. Brīnums, kurš tapis savām rokām nav ierastais, šabloniskais no sagatav?m, bet gan radoša procesa auglis, kura pagatavošanā ielikta enerģija, pretī saņemot – paštaisītu mantu. Keramika no citām mākslas izpausmēm atšķiras ar to, ka bērns tiek tālāk par papīra lapu, jo pagatavotais ir reāls priekšmets.
Mūsdienās daudziem keramikas māksla ir sveša, maz zināms par mīlu veidiem, glaz?šanas procesu, tāpēc šīs studijas bērnam gada laikā sniedz padziļinātu ieskatu keramikas mākslā.
Veidošana attīsta bērna pirkstiņus, abas smadzeņu puslodes, to iesaka arī logopēdi, kā arī  att?st?s bērna rakstītprasme. Kerami?e savā praksē saskaras ar to, ka bērni neprot veidot elementāras formas, tāpēc viņa iesaka vecākiem ļaut bērniem mājās darboties ar plastilīnu un neuztraukties, ka visa māja būs pie??p?ta, jo tas ļoti attīsta bērnu un palīdzēs viņam turpmākajās nodarbībās.
Keramikas nodarbībā ir tēma un uzdevums, bērnam ir jāmāk ar iztēli, izdomu paveikt šo darbiņu.  Nodarb?bas liek domāt pašam, analizēt un rīkoties, kas turpmākajā dzīvē palīdzēs daž?d?s nestandarta dzīves situācijās.
Vislabāk ar keramiku sākt nodarboties aptuveni 2. – 3. klasē, tomēr tas atkarīgs no katra bērna individuāli, jo šīs nodarbības prasa pašdisciplīnu, paklaus?bu un spēju būt atbildīgam, jo tiek izmantotas daž?das elektroierīces, taupīgi jāizmanto materiāli un jāievēro stingri noteikumi. Ja bērns apzināsies, ka jebkurš radošs process prasa lielu darbu, viņš nekad neizpost?s otra veikumu.
Porcelāna apgleznošan? tiek izmantotas profesionālas krāsas un šķīdumi – terpent?ns un terpentīna eļļa, tāpēc bērnam, kuram ir alerģiskas reakcijas uz šīm vielām, nebūs piemērots šis pulciņš. Tāpat kā keramik?,  porcel?na apgleznošan? jāievēro stingri noteikumi, bērniem jābūt apzinīgiem, tāpēc vislabāk sākt darboties no 3. klases.
Lai izvēlētos kādu no šiem pulciņiem vecākiem, skolotājiem ir jāsaprot kas bērnam patīk, bērnā jāliek darbiņš, ja tas nenotiks, mākslas spējas paliks b?rniš??g? līmenī. Bērnam jāsaprot, ka pašam jāiemācās domāt, tam vajadzīga liela pacietība un neatlaidība, jāattīsta radoša domāšana, ja vecāki grib bērnā to att?t – keramika un porcelāna apgleznošana būs lieliska papildus, satur?ga nodarbošanās.

Raksta turpinājumu lasiet Pulciņi un nodarbības bērniem. Kādus izv?l?ties? II da?a 

 

3 komentāru

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.