Saistību atruna

Interneta portāla www.espati.lv īpašnieks un uzturētājs ir SIA MM Media. Visi raksti, materiāli un autortiesības uz tiem, kas publicēti portālā, ir SIA MM Media privātīpašums.

Portālā lasāmā informācija ir bezmaksas. Savukārt reģistrētiem www.espati.lv lietotājiem iespējams izveidot savu lietotāja profilu, kura ietvaros ir pieejamas papildu iespējas, ieskaitot arī maksas pakalpojumus.

Gadījumā, ja tiek izmantoti informācijas avoti internetā vai informācija drukātajos medijos, www.espati.lv sniedz precīzas atsauces uz šiem informācijas avotiem. Ņemot vērā to, ka šī ir trešo pušu informācija, www.espati.lv negarantē un neuzņemas atbildību par pārpublicētās informācijas precizitāti.

www.espati.lv nenes nekādu atbildību, ja balstoties uz mājaslapā pieejamo informāciju, radušies materiālie vai cita veida zaudējumi.

www.espati.lv reģistrētie lietotāji var iesūtīt portāla administrācijai informāciju, nododot tās autortiesības SIA MM Media. Gadījumā, ja informācija tiek izmantota un publicēta portālā un, ja nav citu, rakstisku vienošanos, informācijas iesūtītājiem nav tiesību pieprasīt naudas atlīdzību no SIA MM Media vai www.espati.lv  par publikāciju.

www.espati.lv var publicēt autoru iesūtīto informāciju, pievienojot tai autora vārdu, ja tāds ir uzrādīts.

www.espati.lv ir tiesības dzēst komentārus un bloga ierakstus, ja tie neatbilst vispārējām ētikas normām, satur rupjības, provokācijas, naida kurināšanu, neslavas celšanu, ir publicēti tehniski nepilnīgi. Tiek dzēsti ar redakciju nesaskaņoti komentāri un bloga ieraksti, kas satur reklāmu, slēptu reklāmu, aicinājumus apmeklēt citas mājaslapas.

 

Autortiesību atsauce

www.espati.lv esošā informācija ir SIA MM Media privātīpašums. Šajā portālā atrodošos informāciju un jebkāda veida materiālus aizsargā Latvijas Republikas Autortiesību likums.
Informācijas vai citu materiālu pārpublicēšana no www.espati.lv iespējama tikai ar SIA MM Media rakstisku atļauju.

Saskaņā ar rakstisko atļauju, izmantojot www.espati.lv publicēto informāciju vai materiālus, nepieciešams ievērot šādus noteikumus:
–    jāietver atsauce uz avotu (pilns links uz rakstu portālā www.espati.lv );
–    arī gadījumā, ja tiek citēts kāds fragments no www.espati.lv rakstiem , jānorāda konkrēta atsauce (links) uz pilno rakstu.

Par autortiesību pārkāpumiem Latvijas Republikas normatīvajos aktos ir paredzēta šāda atbildība:
–    KL 148. pants (1). Par autortiesību tīšu pārkāpšanu, ja tā izdarīta, pārkāpjot autora tiesības uz darba izmantošanu, vai par blakustiesību tīšu pārkāpšanu — soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
–    KL 148. pants (2). Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas atkārtoti vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar naudas sodu līdz simt piecdesmit minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
–    KL 149. pants (1). Par autortiesību vai blakustiesību objektu iegūšanu realizācijai, uzglabāšanu vai slēpšanu atkārtoti gada laikā, ja tie publicēti, reproducēti vai kā citādi izmantoti, pārkāpjot autortiesības vai blakustiesības, — soda ar arestu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas.
–    KL 149. pants (2). Par šā panta pirmajā daļā minēto objektu nelikumīgu realizāciju, kā arī par citādu materiāla labuma gūšanu, izmantojot šos objektus, — soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar arestu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu līdz simt minimālajām mēnešalgām, konfiscējot mantu vai bez mantas konfiskācijas .