Bezdarbnieka pabalsta apmērs un izmaksas ilgums

Pagājušā gada nogalē spēkā stājās grozījumi likumā Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā, kas ieviesa būtiskas izmaiņas bezdarbnieka pabalsta saņemšanas apmērā un ilgumā.

Iepriekš bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums bija 9 mēneši neatkarīgi no bezdarbnieka sociālās apdrošināšanas st?ža, taču tagad grozījumi paredz, ka bezdarbniekam ar sociālās apdrošināšanas st?žu no 1 līdz 9 gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir 4 mēneši. Savukārt bezdarbniekiem ar sociālās apdrošināšanas st?žu no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot), bezdarbnieka pabalstu izmaksās 6 mēnešus, bet tiem, kuru sociālās apdrošināšanas st?žs ir lielāks par 20 gadiem (ieskaitot), – 9 mēnešus. Tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu 9 mēnešu garumā ir arī personām, par kurām sociālās apdrošināšanas iemaksas ir veikusi valsts (kā pēdējais maksātājs), kā arī tām personām, kuras pēc invaliditātes ir atguvušas darbaspējas vai kopušas bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam un bijušas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Tiesības saņemt bezdarbnieka pabalstu ir:

 1. bezdarbniekam, kura apdrošināšanas st?žs ir ne mazāks par 1 gadu un Latvijā par šo personu ir veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas ne mazāk kā 12 mēnešus pēdējo 18 mēnešu laikā pirms bezdarbnieka statusa ieg?šanas;
 2. bezdarbniekam, par kuru pēdējo 18 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus, bet tās ir bijušas arī pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas, tiesības uz pabalstu un nepieciešamās 12 mēnešu izmaksas tiek noteiktas par pēdējo 18 mēnešu periodu pirms bezdarbnieka pabalsta pieprasīšanas dienas;
 3. bezdarbniekam, par kuru pēdējo 18 mēnešu periodā pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas dienas iemaksas bezdarba gadījumam nav veiktas vai ir veiktas mazāk nekā 12 mēnešus, bet bezdarbnieks šajā laika periodā ir atguvis darbaspējas pēc invaliditātes vai arī ir kopis bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam.

Bezdarbnieka pabalsta apmēru nosaka proporcionāli bezdarbnieka sociālās apdrošināšanas st?žam un ienākumiem, no kuriem tika veiktas iemaksas bezdarba gadījumam. Līdz ar to:

 1. ja apdrošināšanas st?žs ir no 1 līdz 9 gadiem (ieskaitot), tad persona saņems bezdarbnieka pabalstu 50% apmērā no vidējās izpeļņas par pēdējiem 6 mēnešiem, bet neskaitot pēdējos 2 mēnešus (bruto alga). Piemēram, ja šajā laika periodā personas alga uz papīra ir bijusi LVL 1000, tad bezdarbnieka pabalsts uz rokas būs LVL 500;
 2. ja apdrošināšanas st?žs ir no 10 līdz 19 gadiem (ieskaitot), tad persona saņems bezdarbnieka pabalstu 55% apmērā no vidējās izpeļņas par pēdējiem 6 mēnešiem, bet neskaitot pēdējos 2 mēnešus (bruto alga);
 3. ja apdrošināšanas st?žs ir no 20 līdz 29 gadiem (ieskaitot), tad persona saņems bezdarbnieka pabalstu 60% apmērā no vidējās izpeļņas par pēdējiem 6 mēnešiem, bet neskaitot pēdējos 2 mēnešus (bruto alga);
 4. ja apdrošināšanas st?žs ir virs 30 gadiem, tad persona saņems bezdarbnieka pabalstu 65% apmērā no vidējās izpeļņas par pēdējiem 6 mēnešiem, bet neskaitot pēdējos 2 mēnešus (bruto alga).

Augstākminētie noteikumi par bezdarbnieka pabalsta apmēru ir attiecināmi arī uz personām, kuras pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas ir bijušas darba ņēmēji un ir slimojušas vai bijušas bērna kopšanas atvaļinājumā.

Tās personās, kuras pirms bezdarbnieka statusa iegūšanas nav bijušas darba ņēmēji un par kurām iemaksas bezdarba gadījumā ir veiktas no valsts sociālās apdrošināšanas speciālā budžeta, t. i., personas, kas:
–    kopušas bērnu līdz pusotra gada vecumam;
–    bijušas invalīdi, kas atguvuši darbasp?jas;
–    kopušas bērnu invalīdu līdz 16 gadu vecumam,
saņems bezdarbnieka pabalstu, kas ir 60% no valstī noteiktā sociālā nodrošinājuma pabalsta divkārša apmēra, t. i., LVL 54.

Nākamos trīs mēnešus summa būs attiecīgi 75%, t. i., LVL 40,5, bet pēdējos trīs mēnešus 50% no valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta, t. i., LVL 27.
Bezdarbnieka pabalstu atkarībā no bezdarba ilguma izmaksa šādā apm?r?:

 1. ja bezdarbnieka pabalstu ir tiesības saņemt četrus mēnešus, tad pirmos divos mēnešos bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāts 100% apmērā no piešķirtā pabalsta, bet pēdējos divus mēnešus – 75% apmērā. Piemēram, ja personas mēnešalga pēdējo sešu mēnešu periodā (bet neskaitot pēdējos divus mēnešus) uz papīra ir bijusi LVL 1000, tad pirmos divus mēnešus persona saņems bezdarbnieka pabalstu uz rokas LVL 500, bet pēdējos divus mēnešus – LVL 375;
 2. ja bezdarbnieka pabalstu ir tiesības saņemt sešus mēnešus, tad pirmos divos mēnešos bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāts 100% apmērā no piešķirtā pabalsta, nākamos divus mēnešus – 75% apmērā, bet pēdējos divus mēnešus – 50% apmērā. Piemēram, ja personas mēnešalga pēdējo sešu mēnešu periodā (bet neskaitot pēdējos divus mēnešus) uz papīra ir bijusi LVL 1000, tad pirmos divus mēnešus persona saņems bezdarbnieka pabalstu uz rokas LVL 550, nākamos divus mēnešus – LVL 412,5, bet pēdējos divus mēnešus – LVL 275.;
 3. ja bezdarbnieka pabalstu ir tiesības saņemt deviņus mēnešus, tad pirmos trīs mēnešos bezdarbnieka pabalsts tiek izmaksāts 100% apmērā no piešķirtā pabalsta, nākamos trīs mēnešus – 75% apmērā, bet pēdējos trīs mēnešus – 50% apmērā. Piemēram, ja personas apdrošināšanas st?žs ir 30 gadu, mēnešalga pēdējo sešu mēnešu periodā (bet neskaitot pēdējos divus mēnešus) uz papīra ir bijusi LVL 1000, tad pirmos trīs mēnešus bezdarbnieka pabalsts uz rokas būs LVL 650, nākamos trīs mēnešus – LVL 487,5, bet pēdējos trīs mēnešus – LVL 325.

Der atcerēties! Gadījumā, ja darba līgumu būs uzteicis darbinieks, tad bezdarbnieka pabalstu tas saņems tikai trešajā mēnesī no bezdarbnieka statusa iegūšanas br?ža. Piemēram, ja bezdarbnieka statuss ir iegūts februārī un tajā pašā mēnesī Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā ir iesniegti dokumenti bezdarbnieka pabalsta saņemšanai, tad pirmais bezdarbnieka pabalsts tiks saņemts tikai maijā. Savukārt, ja darba tiesiskās attiecības būs izbeigtas uz pušu vienošanās pamata vai arī darbinieks būs atlaists, pamatojoties uz darba devēja uzteikumu, tad bezdarbnieka pabalstu tas saņems jau pēc mēneša no bezdarbnieka statusa iegūšanas br?ža, t. i., nākamajā mēnesī. Jāpiebilst, ka pabalsta izmaksas laiks ir atkarīgs arī no datuma, kad attiecīgie dokumenti iesniegti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrā – ja mēneša sākumā, tad bezdarbnieka pabalstu saņems jau nākamajā mēnesī, ja mēneša beigās, tad tikai otrajā mēnesī. Praksē, lai paātrinātu bezdarbnieka pabalsta saņemšanu, biež?k darba tiesiskās attiecības tiek izbeigtas uz pušu vienošanās pamata.

Lai saņemtu bezdarbnieka pabalstu, personai vispirms ir jāiegūst bezdarbnieka statuss, reģistrējoties Nodarbinātības valsts aģentūrā (www.nva.gov.lv), un tad ir jādodas uz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūru (www.vsaa.gov.lv)

13 komentārs
 1. Pati saskaros ar diezgan neveiklu situaciju, pashas nezinashanas delj! Uznjemums tikai pedejo pusgadu maxaja visu algu oficiali, bet lidz tam bija minimala alga un pareja aploksne! Tad nu domaju ka man sanaks normala bezdarbnieka naudinja lai dzivotu, bet ka izradas tad pedejos 2 meneshus nenjem vera! Un iedomajieties kas sanak no pabalsta ja 2 meneshi ir minimala alga bet parejie 4 meneshi par 10 reizem lielaka alga!
  Tapec paldies par rakstu, un cerams kadai citai nebus neveiklu situaciju un paveiksies ka vispar ar to nav jasaskaras!

 2. Ja ir iespējams tad atrodi un sarunā ar kādu kam pieder uznjēmums pastrādāt divus mēnesus (par stundas likmi vai gabaldarbu ) nodokļus valstij samaksāsi no savas kabatas ( aptuveni kādi 10 Ls mēnesī ) tikai šis variants ir iespējams tādā gadījumā ja darbu esi zaudējusi ne agrāk kā janvārī. Pienjemt tevi darbā var vēl pagūt ar atpakaļ ejošu datumu. divus mēnesus pastrādāsi un tad tev bezdarbnieku skaitīs no tiem sesiem mēnesiem kurus tev bija lielāka alga. Vajag izmantot katru iespēju jo kas to zina kas vēl te pēc kāda laika notiks.

 3. Sakiet ludzu kads man varetu but bezdarbnieka pabalsts, ja stazs ir 20,6 gadi, 3 apgadajamie, pec pedeja likuma pienemsanas 12 menesu pedejos d/a bijusi 420 Ls.

 4. Man ir tāda situācija. Bezdarbnieka statuss no 21/09/2009 uz 9 mēnēšiem. Pirmo pabalstu saņema 23/11/2009. par periodu 21/09/2009-31/10/2009.Jautājums: Ja es stājos darbā Februārī sākumā, vai es saņemu bapalstu par februāri? No kura datuma sākt stradāt lai maximāli saņemtu pabalst?

 5. Nikam (viesis) , ja sāksiet strādāt februārī, par februāri pabalstu nesaņemsiet, jo pabalsta izmaksāšanas laikā ap 20. martu VSAA jau būs zināms, ka Jūs esat par februāri saņēmis algu, ja tā nebūs tikai aploksnē. ( Ne par velti pabalstu izmaksā ar mēneša novēlošanos. )

 6. Situācijas apraksts: Bezdarbnieka statuss piešķirts 09.12.2009, Lēmums par pabalsta piešķiršanu16.12.2009, pirmais pabalsts tiek saņemts 23.03.2010 par periodu 09.02.2010-28.02.2010. Pabalsts izmaksāts mazākā apmērā nekā norādīts lēmumā.
  Vai tiešām VSAA bija tiesiks pamats izmaksāt b/d pabalstu mazākā apmērā nekā norādīts lēmumā? VSAA apgalvo, ka noteikumos, kuri stājas spēkā 2010. gada janvārī un izmaksa sākas par 2010. gada februāri (lai gan aprēķina lēmums ir 16.12.2009) attiecoties uz šo gadījumu. Es nevaru atrast apstiprinājumu viņu teiktajam.
  Lūdzu padomu.
  Paldies

 7. domāju, 2010.gada likums neattiecas uz iepriekš pieņemtu lēmumu. Varbūt tas pabalsts sākās no 16.februāra, nevis no statusa iegūšanas datuma. katrā ziņā, bij jāizmaksā, cik bij aprēķināts. mēģini ko skaidrot attiecīgajā iestādē. un varbūt labāk rakstiski, lai nevar izvairīties no atbildes un rīcības.

 8. Kā aprēķina bezdarbnieka pabalstu ja pēc pus mēneša pēc bezdarbnieka statusa saņemšanas brīža ir atrasts darbs?

 9. Aizgaju no darba 15.08,,tagad esmu slimibas lapa,ir verts uzreiz iet bezdarbniekos lai atrak saniemt pabalstu,vai tas laiks kamer slimoju neskaitas un pabalst bus tikaj pec slimibas lapas beigsanas?

 10. gribu straadaat aldi vilson tev ielika …..euro manu viiru atlaida bet maksaaji aploksnee aarija

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.