Birka: nodarbinātības valsts aģentūra

Meklēju darbu. Atsaucieties!

Starptautiskās personāla vadības kompānijas Talentor Latvia direktore Katrīna Ošleja norāda, ka situācija darba tirgū dramatiski atšķiras no 2007. gada un daļēji arī 2008. gada. ”Šogad konkursi uz vienu darbvietu ir auguši desmitiem reižu. Pašlaik ir diezgan sarežģīti atrast darbu mazkvalificētam darbaspēkam, bet vieglāk tas nākas kvalificētiem speciālistiem: mārketinga, pārdošanas, informācijas tehnoloģiju speciālistiem, kuriem ir darba pieredze. Kandidātiem ar speciālu izglītību…

Bezdarbnieka pabalsta apmērs un izmaksas ilgums

Pagājušā gada nogalē spēkā stājās grozījumi likumā Par apdrošināšanu bezdarba gadījumā, kas ieviesa būtiskas izmaiņas bezdarbnieka pabalsta saņemšanas apmērā un ilgumā. Iepriekš bezdarbnieka pabalsta saņemšanas ilgums bija 9 mēneši neatkarīgi no bezdarbnieka sociālās apdrošināšanas stāža, taču tagad grozījumi paredz, ka bezdarbniekam ar sociālās apdrošināšanas stāžu no 1 līdz 9 gadiem (ieskaitot) bezdarbnieka pabalsta izmaksas ilgums ir 4 mēneši. Savukārt bezdarbniekiem…