Birka: spējas

Muzikālā izglītošana attīsta bērnus

Veicot vairākus vārdu krājumu un spriešanas spēju testus atklāts, ka bērni, kuri mācījušies mūziku vairāk nekā trīs gadus, pārspēj bērnus, kuri nav iepriekš muzicējuši. Hārvardas zinātnieki veica pētījumu, kur tika salīdzinātas divas bērnu grupas vecumā no 8 līdz 11 gadiem (kopskaitā 41 bērns). Vienā grupā bija bērni, kuri pēdējos trīs gadus mācījušies klavierspēli vai apguvuši kādu no stīgu instrumentiem, savukārt…