Muzikālā izglītošana attīsta bērnus

Veicot vairākus vārdu krējumu un spriešanas spēju testus atklāts, ka bērni, kuri mācījušies mūziku vairāk nekā trīs gadus, pārspēj bērnus, kuri nav iepriekš muzic?juši.
Hārvardas zinātnieki veica pētījumu, kur tika sal?dzin?tas divas bērnu grupas vecumā no 8 līdz 11 gadiem (kopskaitā 41 bērns). Vienā grupā bija bērni, kuri pēdējos trīs gadus mācījušies klaviersp?li vai apguvuši kādu no stīgu instrumentiem, savukārt otrā grupā bija bērni, kuriem nekādas muzicēšanas pieredzes nebija. Abām bērnu grupām aptuveni pusotru stundu nedēļā tika pasniegtas mūzikas stundas skolā, bet pirmā bērnu grupa mācījās mājās – vēl papildus 45 minūtes nedēļā.
Testos, kas saistīti ar pirkstu veiklību un dzirdi, muzikālie bērni guva pārliecinošu pārsvaru pār otru bērnu grupu. Arī tekstos, kas nebija tieši saistīti ar mūziku, pirmās grupas bērni bija pārāki. Vārdu krējuma un leksikas testos pirmās grupas bērnu rezultāti bija par 15% augstāki, loģiskās spriešanas spēju testos – par 11% augstāki.
Pētījums pierāda, ka pastāv noteikta saikne starp mūzikas apgūšanu un bērna izziņas spēju attīstību.

2 komentāru
  1. :D:D:D:D:D zemuudene…

    mjā, bērniņš izmisis cenšas čīgāt vijolīti, un tev viņam jāstāsta, cik viņš liels malacītis :))

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.