Birka: paldies

Lūdzu, paldies, uz redzēšanos

Katru reizi mēs cenšamies mazo pamācīt: „ Pasaki paldies!”, “Sasveicinies ar tanti!”, “Tūlīt atvainojies!” u.tml.”. Arvien biežāk mūsu balss tonis kļūst uzstājīgāks un pavēlošāks, cerot, ka mūsu piezīmes tiks saklausītas, radot pēkšņu pozitīvu efektu. Tomēr bieži pozitīvie rezultāti izpaliek.