Triple Bounce meitenes. Saņēmās un izdarīja

Ne katrs uzņēmējs spēj trīs jaunas, skaistas, blondas meitenes uztvert kā nopietnus sadarbības partnerus, turklāt vēl pasūtīt pie viņām reklāmas kampaņu. Taču jau vairāk nekā divus gadus Līga Balode, Vivita Beķere un Sandra Kušķe ar savu piemēru, dibinot reklāmas aģentūru Triple Bounce, pierāda, ka viņas var ne tikai veidot profesionālu reklāmas kampaņu un dizaina darbus, bet arī radoši pilnveidot klientu uzņēmējdarbību efektīvākai komunikācijai ar mērķauditoriju.

Par meiteņu patstāvīgumu, profesionalitāti un gatavību nopietni strādāt liecina arī reklāmas aģentūras nosaukums – Triple Bounce. Pēc Sandras teiktā, tas lieliski izsaka viņu būtību: ”Trīskāršs lēciens ir ne tikai augstu rezultātu pamatā, bet arī ataino mūsu iespējas, jo esam trīs meitenes, no kurām katra ir spēcīga savā jomā – mārketingā, reklāmā un sabiedriskajās attiecībās.” Jaunās uzņēmējas atzīstas, ka tās ir viņu intereses, ikdiena un hobijs, turklāt tieši šī radošā joma ir tā, kas iedvesmo un motivē radīt aizvien jaunas un inovatīvas lietas.

Ai, nu blondas!

”Sākot jebko jaunu, piemēram, mācīties augstskolā, ieņemt jaunu amatu, patstāvīgi strādāt, vienmēr ir grūti. Sākums vienmēr ir visgrūtākais, jo ir jāpiesaka sevi, jāpierāda, ka tu esi spējīga strādāt un būt profesionāla,” par pirmsākumiem saka Sandra.

”Pirmo reizi tiekoties ar klientu, mēs novērojām, ka sākumā viņi neuztver mūs nopietni. Pēc sejas var nojaust šādu frāzi: ”Ai, nu blondīnes.” Taču pēc pirmās sarunas viņi uz mums vairs neskatās kā uz blondām meitenēm, bet gan kā uz stabiliem un zinošiem sadarbības partneriem, kuriem var uzticēt visu, kas saistīts ar uzņēmuma komunikāciju,” saka Vivita.

Meitenes atzīstas, ka reiz viņas bija iesācējas uzņēmējdarbībā, taču ne reklāmas jomā. ”Mūs apvienoja profesija. Kopā strādājot iepriekšējā darbavietā, mēs sākumā kā pa jokam sākām domāt, kā varētu apvienot savas zināšanas un pieredzi vienā uzņēmumā. Tomēr joks pārauga realitātē, un šobrīd varam jau droši teikt, ka risks bija tā vērts, turklāt arī laiks, situācija un vieta bija kā motivācija saņemties un darīt,” ar smaidu saka Līga. Vivita papildina savas kolēģes teikto: ”Bija vēlme attīstīties un pilnveidoties. Mēs apzināmies, ka reklāmas jomā ir ļoti sīva konkurence, taču mūs tas nebaidīja, jo mēs bijām gatavas pierādīt savu profesionalitāti ar darbu un radošām idejām. Veidojot savu reklāmas aģentūru, mēs rēķinājāmies ar to, ka nebūs viegli, ka strādāt pastāvīgi ir pavisam citādi nekā būt padotajam.”

Uz jautājumu, kā ir sastrādāties trim radošām būtnēm, meitenes ar smaidu saka, ka kopā strādāt ir viegli, jo savas attiecības ir pārbaudījušas iepriekšējā darbavietā. ”Bet tas nenozīmē, ka mums viss notiek mierīgi un viegli, protams, katra no mums ir personība, ar savu pārliecību un uzskatiem un katra vienmēr izsaka savu viedokli. Ja ir svarīgi, tas tiek uzklausīts. Gadās arī diskutēt, ilgāk runāt, līdz nonākam pie kopsaucēja, tomēr tieši šāda veida kompromisu meklēšana ir arī efektīvākas darbības un rezultāta pamatā,” saka Sandra. Jaunās uzņēmējas ir pārliecinātas, lai sasniegtu saskaņu kolektīvā, ir svarīgi uzklausīt visus viedokļus. Pamatojoties uz to, arī veidojas galarezultāts.

Pieredze plus izglītība

Meitenes norāda, ka veidot savu reklāmas aģentūru viņas uzdrošinājās, pamatojoties uz savu darba pieredzi un iegūtu izglītību. Līgai Balodei ir maģistra grāds vadības zinībās, Vivita ir starptautiskā biznesa speciāliste, savukārt Sandra ir sabiedrisko attiecību speciāliste. ”Triple Bounce ļauj apvienot mūsu zināšanas un kopā veiksmīgi sevi realizēt,” skaidro Sandra.

Vivita piebilst, ka, tieši uzsākot darbu, viņa ir novērtējusi savu iegūto izglītību augstskolā. ”Mācoties augstskolā, mēs domājam, ka tas, ko stāsta pasniedzēji, mums nekad nebūs vajadzīgs, taču, sākot darboties patstāvīgi, es secināju, ka iegūtā izglītība ļoti noder ikdienā. Tas ir liels risks, jo bez izglītības cilvēks pārsvarā strādā pēc izjūtām. Taču ne vienmēr mūsu izjūtas ir pareizas, taču, balstoties uz zināšanām, kas iegūtas studiju laikā, mēs varam drošāk strādāt un jau zinām, kur un ar ko mēs riskējam un kas no tā var sanākt.”

Triple Bounce darbojas trīs jomās: reklāma, mārketings un sabiedriskās attiecības. Līga teic, ka lielākā daļa no projektiem bieži vien ietver gan reklāmu, gan mārketingu, gan sabiedriskās attiecības. Reklāmas aģentūru klientu vidū ir tādi uzņēmumi kā AS Diena, kuriem pavisam nesen Triple Bounce izveidoja meitas uzņēmumam Pre Prior nosaukumu, korporatīvo stilu un arī nedaudz snieguši PR pakalpojumus. ”Mūsu klientu vidū ir Sampo Life un Hansab – gan radošās idejas, gan arī mārketings un sabiedriskās attiecības ir mūsu sadarbības pamatā; ar šiem klientiem ir izveidojusies ilgtermiņa sadarbība. Tomēr tie nav vienīgie…” saka Līga.

Nedrīkst raudāt!

Veidojot reklāmas kampaņas saviem klientiem, ar savu pieredzi meitenes ir pārliecinājušas, ka nav labākas reklāmas kā klienta ieteikums citam uzņēmumam izmantot viņu pakalpojumus. ”Neskatoties uz to, ka valstī ir izveidojusies nestabila ekonomiskā situācija, reklāmas tirgū notiek darbība. Protams, ir uzņēmēji, kuri samazina izmaksas reklāmai un mārketingam, taču ir uzņēmumi, kuri apzinās, ka tieši šādā situācijā ir jāvēršas pie mārketinga un reklāmas speciālistiem, lai viņi tiem palīdzētu izcelties citu vidū un būt atšķirīgiem,” saka Vivita.

Līga ir pārliecināta, ka esošajā situācijā galvenais ir neraudāt un nedomāt, ka viss būs slikti, ka visi bankrotēs. ”Tā nedrīkst domāt, ir jādomā pozitīvi. Ja ir sarežģījumi, tad vajag meklēt risinājumus, citus ceļus, bet nekādā gadījumā nevajag sēdēt ar klēpī saliktām rokām. Mēs uzmundrinām viena otru un uzmundrinām arī savus klientus,” skaidro Līga.

Profesionālais kretīnisms

Latvijā reklāma pastāv neilgu laiku, tikai kādus 15 gadus. ”Reklāmas un mārketinga jomas atrodas attīstības stadijā, un mēs, neskatoties uz to, ka esam tikai iesācējas šajās jomās, attīstāmies tām līdzi un piedāvājam arī savas idejas un risinājumus,” saka Vivita.

Meitenes atzīstas, ka viņām piemīt profesionālais kretīnisms – redzot televīzijā reklāmas klipus, meitenes tos skatās nevis kā vienkāršas skatītājas, bet gan kā reklāmas nozares pārstāves, redzot visas nepilnības un mēģinot izdomāt, kā viņas izveidotu šo reklāmas klipu.

Šobrīd reklāmas aģentūrā darbojas pieci darbinieki, pēc meiteņu teiktā, šobrīd viņas neizjūt darbinieku trūkumu. ”Mēs piesaistām darbiniekus pēc vajadzības: tekstu autorus, māksliniekus, maketētājus, web dizainerus, radošo direktoru, kā arī PR speciālistus un programmētājus. Pirms gada bija diezgan sarežģīti atrast, piemēram, labu mākslinieku, taču tagad tā vairs nav problēma,” skaidro Vivita. Sandra piebilst: ”Viens no svarīgākajiem aspektiem reklāmas, kā arī mārketinga un sabiedrisko attiecību nozarēs ir radošie cilvēki. Bez tiem reklāmas joma vispār nevarētu pastāvēt un attīstīties. Jaunas idejas, nestandarta skatījums – tieši tas piesaista mērķauditorijas uzmanību. Stratēģija un radoša koncepcija veido ideālu risinājumu un efektīvu rezultātu.”

1 komentārs

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.