Pašcieņa-–-egoisms-vai-nepieciešams-rakstura-atribūts