Par patērētāju tiesībām – ko mums derētu atcerēties?

Ikviens no mums ir dzirdējis par patērētāju tiesībām un zina, ka gadījumā, ja iegādāta nekvalitatīva prece, patērētājam (saskaņā ar likumu tā ir tikai fiziska persona) ir tiesības uz zināmu atlīdzību. Un kaut arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra dati liecina, ka ar katru gadu pieaug saņemto iesniegumu skaits par līguma noteikumiem neatbilstošām precēm (salīdzinājumam – 2007. gadā saņemti 759 iesniegumi, bet 2008. gadā – 832, no kuriem 116 iesniegumu par apaviem, 185 – elektroprecēm, 31 – tekstilprecēm un 201 – mobilajiem tālruņiem), tomēr daļa patērētāju joprojām nezina dažas būtiskas lietas par patērētāju tiesībām.


Patērētāja tiesības, ja pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece

Gadījumā, ja patērētājam ir pārdota līguma noteikumiem neatbilstoša prece (piemēram, mēteļa odere krāso drēbes, mobilajam tālrunim nedarbojas noteiktas funkcijas, smaržas nav atbilstoši iepakotas vai soma ir viltota utt.), patērētājs ir tiesīgs pieprasīt, lai ražotājs vai pārdevējs veic kādu no Patērētāju tiesību aizsardzības likumā (turpmāk – likums) uzskaitītajām darbībām:

  • samazina preces cenu;
  • bez atlīdzības novērš preces defektu vai atlīdzina patērētājam izdevumus par preces neatbilstības novēršanu;
  • apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;
  • atmaksā par preci samaksāto naudas summu.

Jāuzsver, ka patērētājs ir tas, kurš nosaka, kura no likumā piedāvātajām iespējām tiks izmantota. Līdz ar to ražotājs vai pārdevējs nevar noteikt, kādā veidā tas atlīdzinās patērētājam radušos zaudējumus – to izlemj patērētājs (vienīgi gadījumā, kad tas nav iespējams, piemēram, ja attiecīgā veida prece ir izpārdota).

Tomēr gadījumā, ja preces defekts tiek konstatēts sešus mēnešus pēc preces pārdošanas, patērētājs vairs nevarēs pieprasīt, lai preces defekta gadījumā tam tiktu atmaksāta par preci samaksātā naudas summa, jo pēc šā sešu mēnešu termiņa likums nosaka secību, kādā attiecīgās darbības var tikt veiktas:

  • patērētājs ir tiesīgs vispirms pieprasīt, lai bez atlīdzības tiktu novērsts preces defekts vai atlīdzināti patērētājam izdevumi par preces neatbilstības novēršanu vai apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu;
  • tikai tad, ja ražotājs vai pārdevējs nevar izpildīt kādu no uzskaitītajām darbībām, patērētājs var pieprasīt, lai tiktu samazināta preces cena vai atmaksāta par preci samaksātā naudas summa.

Garantija un prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci
Kļūdaini tiek uzskatīts, ka garantija ir normatīvajos aktos noteikta ražotāja vai pārdevēja obligātā atbildība. Garantija ir ražotāja vai pārdevēja apliecinājums, ka prece noteiktu laiku saglabā lietošanas īpašības, drošumu un izpildījumu – tā ir papildu saistība, ko neparedz normatīvie akti, bet ko uzņemas ražotājs vai pārdevējs, tāpēc vienai un tai pašai precei dažādās tirdzniecības vietās var būt atšķirīgi garantijas nosacījumi. Garantijas termiņš trīs mēneši vai divi gadi – tā ir ražotāja vai pārdevēja izvēles brīvība, ko normatīvie akti neregulē, taču pārdevējs nav tiesīgs samazināt ražotāja dotās garantijas apjomu un termiņu.

Tomēr neatkarīgi no ražotāja vai pārdevēja noteiktā preces garantijas termiņa un apjoma likums paredz patērētāja prasījuma tiesības divu gadu laikā no preces iegādes pieteikt preces neatbilstību līguma noteikumiem (šīs likumā noteiktās prasījuma tiesības sabiedrībā kļūdaini tiek sauktas par garantiju). Līdz ar to, ja nopirktajam ledusskapim ražotājs ir devis tikai viena gada garantiju, bet defekts ir konstatēts pusotra gada laikā pēc preces iegādes, patērētājam joprojām ir tiesības vērsties pie ražotāja vai pārdevēja par līgumam neatbilstošu preci un realizēt savas ar likumu noteiktās tiesības. Ražotāja dotā garantija neietekmē likumā noteiktās patērētāja prasījuma tiesības, un neatkarīgi no tā, ir vai nav precei garantija, patērētājs divu gadu laikā var pieteikt savu prasījumu par preces trūkumu pie ražotāja vai pārdevēja.

Jāpiebilst, ka attiecīgā direktīva, kuras noteikumus Latvija ir iestrādājusi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, nemaz neparedz tik plašas patērētāju izvēles tiesības, kuru dēļ Latvijas patērētājs, salīdzinot ar vidusmēra Eiropas Savienības patērētāju, atrodas privileģētākā stāvoklī.   Direktīva paredz, ka preces defekta gadījumā patērētājs vispirms var prasīt, lai ražotājs vai pārdevējs salabo preci vai lai to apmaina, abos gadījumos bez maksas, ja vien tas nav neiespējami vai nesamērīgi. Patērētāja prasībai ir jābūt samērīgai, līdz ar to, piemēram, naudas atmaksu par preci var prasīt tikai tad, ja nav iespējams realizēt kādu no citām normatīvajos aktos noteiktajām iespējām. Kaut arī direktīva ir jau stājusies spēkā un Latvija to ir pieņēmusi, tomēr Patērētāju tiesību aizsardzības likums varētu tikt grozīts, vairs neparedzot tik plašas patērētāja tiesības gadījumā, ja precei ir konstatēts trūkums. Šobrīd gan grūti prognozēt, kad grozījumi varētu stāties spēkā.

Piemērs
Par savu pieredzi stāsta Laura: “Veikalā X tika nopirkts mētelis, kura odere regulāri krāsoja drēbes, kas tika vilktas zem tā. Līdz ar to jebkāda materiāla un krāsas džemperis vai blūze pēc nēsāšanas ieguva violetu nokrāsu. Tā kā pārdevēja atteicās pieņemt manu mutisko prasību par nekvalitatīvo preci, tad veikala vadītājai iesniedzu rakstisku iesniegumu, kurā norādīju:

  • informāciju par iegādāto preci (iegādes datums, daudzums, krāsa, veids un konstatētie preces trūkumi);
  • pārdevējam izvirzītā prasība – viena no četrām likumā uzskaitītajām, jo kopš pirkuma izdarīšanas brīža nebija pagājuši seši mēneši (tā kā sezona tuvojās beigām un mēteļa lietojums nebūtu ilgs, lūdzu, lai veikals man atmaksā naudu par mēteļa iegādi);
  • es gan to nedarīju, bet iesniegumā ir iespējams norādīt, ka patērētājs vēlas patstāvīgi pieteikt ekspertīzi, ja ražotājs vai pārdevējs nepiekrīt apmierināt prasību.

Pieteikumam pievienoju kases čeka kopiju (oriģināls jāatdod tikai tad, ja ražotājs vai pārdevējs izmaksā naudas summu par nekvalitatīvu preci).

Normatīvajos aktos noteiktajā termiņā, tas ir, desmit dienu laikā, veikals man atsūtīja vēstuli, ka atvainojas par sagādātajām neērtībām un es jebkurā laikā varu ierasties pie viņiem, lai saņemtu par mēteli samaksāto naudu (precizēšu, pārdevējam prasība ir jāizpilda septiņu dienu laikā vai pēc abpusējā vienošanās noteikta laika). Tā kā pieredze ar veikalu bija visnotaļ pozitīva, atļāvos atmaksāto naudas summu iztērēt tajā pašā veikalā. Pagaidām nekādus trūkumus vēl neesmu konstatējusi. :)”

Kāda ir tava pieredze, izmantojot savas patērētāja tiesības? Vai esi tās vienmēr izmantojusi?

3 komentāru
  1. Man gadijas notikums ‘SuperNetto’ veikala , kuru es uzreiz piefikseju uz savu 3.2Mp kameru sava Android telefona!!!Cenniki stav pie kuras…. as , precej virsu nav nedz izplatitaja , nedz cenas , nedz svara , neka!!!Pietam man ir info , gan ari par apsardzes darbiniekiem kas tur notiekas , kad tas supermarkets tiek slegts vai nu notiek darbinieku mainjas!!! 22.09.12 no rita es uztaisiju bildi uz telefonu!!!!

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.