KARMISKAS ATTIECĪBAS – KĀDAS TĀS IR UN VAI TIEŠĀM TĀDAS PASTĀV