Kā sauļoties solārijā droši un likumīgi

Sauļošanās solārijā ir viena no apspriestākajām skaistumkopšanas tēmām. Tā ir gan modes lieta vieniem, gan bubulis citiem. Par sauļošanos solārijā un šīs nodarbes ietekmi uz veselību ir runāts un rakstīts ļoti daudz. Izteiktie viedokļi ir kā pozitīvi, tā negatīvi. Taču vai tu zināji, ka nesen Latvijā ir stājušies spēkā oficiāli noteikumi, kas attiecināmi uz solāriju lietošanu un apkalpošanu? Šoreiz espati.lv tev ir sagatavojusi informāciju par šiem jaunajiem solārija lietošanas noteikumiem, kuri tikuši pieņemti Ministu kabinetā pagājušā gada nogalē.

Jauni noteikumi
To, ka solārijs var būt gan draugs, gan ienaidnieks, zina katra no mums. ārsti uzsver to, ka katrs cilvēks pamatā tomēr pats ir atbildīgs par savu veselību, līdz ar to katram pašam jāatbild par savu izvēli – sauļoties, vai nesauļoties solārijā. Ne velti nupat, pērnā gada nogalē, Latvijā tika pieņemti Ministru kabineta noteikumi, kas aizliedz sauļoties solārijā līdz 18 gadu vecumam, ja vien šādu terapiju nav nozīmējis ārsts. Protams, šāds lēmums ir apsveicams un Latvijā tika sen gaidīts, jo ne vienmēr nepilgadīga persona spēj adekvāti novērtēt savu ādas stāvokli un solārija izmantošanas nepieciešamību.
Taču visām tām, kuras ir izvēlējušās teikt Jā solārijam, ir vērts ieklausīties un ņemt vērā dažus turpmāk minētos ieteikumus un padomus, kas palīdzēs ne vien vairāk izprast to, kas notiek ar tavu organismu sauļojoties solārijā, bet arī to, kādas ir tavas tiesības apmeklējot solāriju studiju, ko sagaidīt no tās darbiniekiem un kam pievērst uzmanību! Turklāt, kā to visu darīt ievērojot likumdošanu!

Tevi apstarojošie stari un to stiprums

Ultravioletais starojums ir Saules starojuma daļa, taču tos, protams, izstaro arī solāriji un citi mākslīgās saules avoti. Ultravioletos starus iedala trīs grupās – UVA, UVB un UVC staros. No šīm trijām grupām cilvēkam viskaitīgākie ir UVC stari, nākamie ir UVB un tad UVA stari – taču kopumā visas trīs šo staru grupas tiek klasificētas kā iespējami kaitīgas cilvēka veselībai. Dabū ir iekārtots tā, ka ozona slānis aiztur praktiski visu UVC starojumu, līdz ar to par to mums nav jāuztraucas. Zemes virsmu sasniedz lielākoties UVA stari – 90% no visa starojuma, un atlikušos 10% veido UVB stari. 
    Solārijos tiek izstaroti divu veidu ultravioletie stari – UVA un UVB. UVA ir galvenais starojums, ko mūs saņemam sauļojoties solārijā, tas izplatās ar garākiem viļņiem, kas pēc būtības ir ādai nekaitīgāki (lai gan tiekot daudz dziļāk zemādā, tie savu darbiņu pastrādā arī tur – ādas sausināšana un priekšlaicīga novecošanās – ir galvenie šo staru nopelni), taču UVB stari ir īsviļņu un, diemž?l, arī ādai stipri vien kaitīgāki. Ja agrāk solāriju īpašnieki apgalvoja, ka solārija lampas izstarojot praktiski tikai UVA starus, tad tagad tomēr ir skaidrs, ka jebkurš solārijs tevi apspīdēs arī ar UVB stariem – kā nekā par iedegumu, galvenokārt, ir atbildīgi tieši UVB stari, kas iedarbojas uz ādas virskārtu – vienkāršiem vārdiem sakot – apdedzina to!
    Balstoties uz Ministru kabineta jaunajiem noteikumiem, šo staru stiprums nedrīkst pārniegt 0,3 vatus uz kvadrātmetru, kas atbilst tādam starojumama, kāds ir ekvatora saulei dienas vidū! Taču jaunākie šā gada februārī veiktie pētījumi parāda to, ka liela daļa solārija pakalpojumu sniedzēju šo normu ne vienmēr ievēro, un nereti šis starojuma stiprums tiek stipri pārkāpts! Tātad tu kā ziemeļniece būdama sauļojoties šādā sol?rij?  pakļauj sevi tādam starojumam, kas stiprāks par ekvatora (kur tu, iespējams, nekad neesi bijusi) saules starojumu!

Solāriju lampas
Jaunas un kvalitatīvas lampas ir galvenais elements, kas attiecīgo solāriju padara par veselībai pēc iespējas drošāku. Taču, diemž?l, nenoliedzams ir fakts, ka solāriju īpašnieki šajā ziņā krietni vien grēko – ne vienmēr lampas tiek mainītas atbilstoši noteikumiem. Latvijā ir vairāk kā 2000 solārija iekārtu, nereti solāriju studijās ir pat piecas un vairāk solāriju iekārtas. Lampu maiņa vienai iekārtai izmaksā aptuveni 600 – 900 Ls. Šo lampu darbības laiks ir aptuveni 500 – 800 stundas – pie pilnas slodzes, kas ir 20 cilvēki dienā uz vienu iekārtu, šīs lampas būtu jāmaina reizi 3 – 4 mēnešos. Pētījumi rāda, ka reizēm šā lampu maiņa tiek veikt vienu (!) reizi gadā…
    Priecīgā ziņa ir tāda, ka pagājušā gada nogalē spēkā stājās Ministru kabineta noteikumi par kosmētiskā iedeguma iegūšanas pakalpojuma higiēnas un nekaitīguma prasībām un šo prasību uzraudzības kārtību. Ko tas nozīmē tev kā solārija apmekl?t?jai? Tagad tu oficiāli vari jebkurā solāriju studijā apvaicāties par to, kad tad attiecīgajām solāriju iekārtām ir tikusi veikta lampu nomaiņa, turklāt tavas tiesības ir pieprasīt attiecīgos, šo procesu apliecinošos, dokumentus! Solārija īpašnieku pienākums, saskaņā ar šiem noteikumiem, ir ne retāk kā reizi mēnesī veikt ierakstus elektroniski, vai papīra formātā par solārija lampu maiņu, to nolietojuma pakāpi, kā arī jebkurām tehniskajām pārbaudām. Šie ir dati, kurus tu drīksi pieprasīt! Un tieši šie dati ir tie galvenie, kas tev garantē atrast tiešām kvalitatīvu un uzticamu solāriju studiju!

Cik bieži sauļoties
Ja esi atradusi savu iecienīto solāriju studiju, esi sapratusi, ka uzticies tai un vēlies iegūt skaistu iedegumus, bieži vien rodas jautājums – cik bieži es varu apmeklēt sol?riju? Ieteikumi ir daž?di – protams, ka ārstu un solāriju īpašnieku ieteikumi ļoti atšķiras. Kā izvērtēt to, cik bieži var nodoties mākslīgās saules peld?m?
    Pirmkārt, jau minētajos jaunajos noteikumos par solāriju lietošanu ir iekļauts teikums par to, ka solāriju nedrīkst apmeklēt, ja kopš iepriekšējās sauļošanās reizes (kas attiecas gan uz dabīgo sauli, gan solāriju) nav pagājušas vismaz 48 stundas. Tātad – ja reiz esi baudījusi mākslīgās saules vilinājumu, tad ļauj savai ādai atpūsties VISMAZ divas dienas! Taču zini – arī sauļošanās ik pa divām dienām tomēr tiek uzskatīta par pārmērīgi biežu parādību.
    Saskaņā ar Eiropas Savienības pieņemtajiem standartiem, nav ieteicams pārsniegt 60 sauļošanās seansus gadā. ņemot talkā matemātiku un sadalot šos 60 seansus uz 365 dienām, sanāk, ka sauļoties vari aptuveni vienu reizi nedēļā. Taču ņem vērā – šajās reizēs ir ieskaitītas gan tavas solārija apmeklējuma reizes, gan sauļošanās jūrmalā! Līdz ar to rēķini pati – ja vasarā esi kaislīga pludmales atpūtas cienītāja, tad arī solārijā pavadītās reizes rudenī un ziemā nāksies samazināt. Turklāt vasarā par sauļošanās seansu droši vari uzskatīt arī pastaigu saulainā laikā vai, piemēram, darbošanos dārzā – visās šajās aktivitātēs tevi apstaro tie paši ultravioletie stari!

Ko sagaidīt no solāriju apkalpojošā personāla
Galvenais jauninājums, kas saistīts ar jaunajiem Ministru kabineta noteikumiem, ir tas, ka apmeklējot solāriju, tā darbinieku pienākums ir izsniegt tev apmeklējuma uzskaites kartīti, kurā norādīts tavs vārds un uzvārds, apmeklējuma datums, sauļošanās seansa ilgums un informācija par ultravioleto staru ietekmi uz veselību un ar to saistītajiem riskiem. Š?da kartīte krietni vien atvieglos situāciju, ja patiešām rodas kādas problēmas, jo kartītē būs redzams gan cik bieži esi solāriju izmantojusi, gan cik ilgas bijušas tavas saules peldes.
Solārija darbiniekiem ir jābūt ļoti zinošiem un izglītotiem attiecīgajā jomā. Tavas tiesības ir prasīt tiem visus sev interesējošos jautājumus un, ja jūti, ka attiecīgais darbinieks nav kompetents šajā jomā, tad vari par to ziņot vadībai vai izvēlēties citu solāriju studiju, jo tas ir tikai tavas pašas veselības un drošības labā! Solāriju studijas darbinieku pienākums ir informēt tevi par visiem drošības noteikumiem lietojot solāriju, kā arī pastāstīt par ultravioleto staru ietekmi uz veselību un ar to saistītajiem riskiem.
   
Situācijas, kad nav ieteicams apmeklēt solāriju
Situācijas, kad solāriju nav ieteicams apmeklēt ir daudz un daž?das, taču pirms tu esi izvēlējusies nodoties mākslīgajai saulītei, tev būtu jāzina, ka Latvijā šobrīd ar likumu ir noteiktas situācijas, kurās solāriju izmantot ir ne vien nevēlams, bet pat aizliegts. Saskaņā ar jau minētajiem jaunajiem noteikumiem, solāriju nedrīkst apmekl?t:
Personas līdz 18 gadu vecumam (izņemot gadījumus, ja šādu terapiju ir noteicis ārsts);
Personas ar 1. ādas tipu (ļoti gaiša āda, daudz vasaras raibumu, gaiši, dabīgi rudi mati);
Personas, kurām ir ādas problēmas (piemēram, pigmenta plankumi, neparasti bāli plankumi u.c.);
Personas ar ļoti jūtīgu ādu (cieš no saules apdegumiem, slikti iedeg, vai neiedeg nemaz, bērnībā bijuši smagi saules apdegumi);
Personas, kurām ir medicīniska rakstura problēmas (ādas vēzis, slimības, kas saistītas ar fotojūtību – jūtība pret radiācijas enerģijas iedarbību);
Jāuzmanās personām, kurām rados kāds ir slimojis ar v?zi;
Solāriju nedrīkst apmeklēt, ja kopš iepriekšējās sauļošanās reizes (gan solārijā, gan parastajā saulē) nav pagājušas 48 stundas.
Jāuzmanās personām, kurām uz ķermeņa ir konstatēta vismaz viena liela izmēra (> 5mm diametrā) dzimumzīme, vai vienkārši liels skaits dzimumzīmju (vairāk par 30) apmēram 2mm diametr?;
Diemž?l, realitātē vienīgais no šiem noteikumiem, kuru visticamāk pārbaudīs solārija darbinieki ir noteikums, kas attiecināms uz nepilngadīgām personām – tām tiks lūgts uzrādīt personu apliecinošus dokumentus, lai noskaidrotu vi?u vecumu. Pārējos gadījumos visa atbildība gulstas vien uz tevi pašu – riskēt var vienmēr, taču pirms tam apdomā, vai risks ir tā vērts un kādas būs sekas, ja kaut kas tomēr nenotiks tā, kā esi iedomājusies.

Daži no populārākajiem mītiem par solārija izmantošanu
Mītu, kas saistīti ar solārija izmantošanu un šīs nodarbes ietekmi uz veselību ir ļoti daudz. Šoreiz m?s izskat?sim tikai pašus populārākos, kuriem, neskatoties uz plašo diskusiju sabiedrībā un medijos, cilvēki nereti vēl arvien tic.

Solārijs veicina D vitamīna veidošanos organismā.
Šis ir ļoti populārs mīts, uz kura uzķeras daudz cilvēku – tie iet uz solāriju ar domu, ka š?di uzlabo savu veselību. Taču skarbā realitāte tomēr ir stipri vien atšķirīga! Solārijs un D vitamīns ir divas daž?das, savā starpā nesaistītas lietas! Jaunākajos pētījumos ir pierādīts, ka D vitamīns cilvēka organismā spēj veidoties tikai un vienīgi dabīgās, ne mākslīgās saules ietekmē! Izskaidrojums tam ir gauž?m vienkāršs – solārijs satur tikai tos, dabīgajai saulei pielīdzināmos starus, kuri rada iedegumu, taču šie, diemž?l, nav tie stari, kas atbildīgi par D vitamīna veidošanos organismā! 

Solārijs uzlabo ādas stāvokli daž?du ādas slimību gadījumā. ļoti populārs, taču maldinošs mīts par solāriju iedarbību! Jā, ādas stāvoklis tiešām šķietami uzlabojas, taču tas notiek tikai un vienīgi pateicoties kosmētiskajam efektam – āda kļūst tumšāka, līdz ar to mazāk redzamas nepilnības. Nereti solāriju iesaka tādām ādas problēmām, kā pinnes vai psoreāze, taču šie ieteikumi nav pamatoti. Pirmajā gadījumā tiks panākts tikai šķietams uzlabojums, taču āda tiks traumēta dziļākajā slānī. Savukārt psoreāzes gadījumā, kas ir nopietna ādas slimība, tiek izmantotas speciālas UV staru iekārtas, kas atrodas tikai un vienīgi ārstniecības iestādēs un tām nav nekāda sakara ar solārijiem. Kopumā var teikt, ka izmantojot sauļošanos solārijā, lai uzlabotu savu ādu, tu vari panākt pietiekoši labu efektu, taču tas, diemž?l, ir ļoti īslaicīgs – pazūdot brīnumam, pazudīs arī veselīgākas ādas efekts. Turklāt, šādi tu riskē iedzīvoties vēl lielākās ādas problēmās, kas var izpausties kā pārlieku sausa āda, pigmenta plankumi, priekšlaicīga ādas novecošanās u.c.

Solārija kosmētika pasargā tevi no kaitīgā starojuma. Arī šis mīts ir nepatiess. Solārija kosmētika – speciālie krēmi un losjoni – nekādi nepasargā tevi no kaitīgā starojuma! Tiem, protams, piemīt virkne labumu, ko tie var dot – radīt ātrāku iedegumu, mitrināt un barot ādu, piešķirt tai jauku smaržu u.c., taču diemž?l – tas arī viss.
   
Sauļojies droši!
Š? raksta mērķis ne pa visam nav tevi atrunāt no mākslīgās saules baudīšanas. Mūs vēlējāmies vien dot tev ieskatu jaunajā likumdošanā – izpratni par tavām tiesībām un pienākumiem apmeklējot solāriju. Izvēle ir tikai un vienīgi tavā ziņā. Sauļojies droši!

20 komentārs
 1. Fūū, nomierinājāt, es vairāk kā 1 reizi nedēļā ziemā un pavasarī uz solāriju neeju un vasarā tieku uz pludmali retu reizi.

 2. Nezinu, vai nu esmu sākusi iet mazāk cilvēkos, vai tie ko redzu ir iz normālo šlakas, bet tādas vājprātīgi pārceptas vistas vairs neredzu.

 3. Jā tas laikam vairs nav tik aktuāli kā pirms pāris gadiem, un šiem jaunajiem likumiem vajadzēja nākt jau krietni ātrāk no Ministu kabineta puses! Citādi mazās 16gadīgās jau sadegušas galīgi.

 4. Beidzot sakarīgs raksts par solāriju! Parasti vai nu vienā galējībā va otrā – slavina vai peļ! Te skaidri un gaiši – pats vien esi atbildīgs! Gribi būt brūns? Rēķinies ar sekām!

 5. Tieši kā pagājušo reizi solārijā sāku lasīt vispārējo un jauno informāciju par solārijiem un sauļošanos, bet beidzās sauļošanās laiks un nu varēju izlasīt šeit! ((: Noderīgi, paldies!

 6. Es jau saulojos solarija 15 gadus,jau tad kad paradujas pirmie solariji,neesmu ne veca mne krunkaina,taisni otradi vesek=-liga in skaista sieviete,kautgan man ir jau 51 gads.neklausiet ka viss maksligais ir kaitigs,,viss ir kaitigs ,gaissar ko elpojam ,viss…bet visu vajag ar meeru,ta ka meitenes drosi …busiet skaistas un veseligas…un pievilcigas….ari pec 50 …

 7. noderīgs raksts. taču ma ir viens jautājums. ja uz sejas ir pūtītes, solārījs sausina tak tās un līdz ar to tās atrāk pazūd nevis vēl paris dienas sulo. tā taču ir?
  rakstā vel bija minēts ka pūtīsu gadījumā avr traumēt ādu visdziļākajā slānī, ka tas ir?

 8. Aija –> Par tām pūtītēm ir taisnība – solārijs panāk kosmētiksu uzlabojuma efektu! Tas ādu sausina un līdz ar to arī pūtītes kļūst sausas! Protams, rodas iedegums, kas arī maskē šo ādas problēmu. Par to visu atbildīgi UVB stari, kas rada iedegumu un iedarbojas uz ādas virsējo slāni. BET ir vēl UVA stari, kas iedarbojas dziļākajā slānī – tie sausina ādu arī šajos dziļākajos slāņos, kā rezultātā tu it kā apkaro pūtītes, bet arī parūpējies par straujāku ādas novecošanos, sausumu, izteiktākām grumbiņām utt! Tādēļ solārijs nav ieteicams kā līdzeklis pūtīšu ārstēšanā! Protams, saprātīgās devās to vari izmantot, bet pie katras jaunas pumpiņas skriet uz solāriju labāk nevajag! 🙂

 9. kashkiiga neesmu bet kad izlasiiju sho raxtu un vienu citu no espati lv. ”Uz solāriju – dzīt prom ziemas grūtsirdību”….radaaas jautaajums-kapec tad vispaaar jaalieto tie itkaa aizsargaaajoshie kreemi ja vinji nemaz neko neaizsargaaa,ja tas ir tikai miiits kaa teikts shajaaa raxtaaa….vnk ir diivaini …vienaa raxtaaaa teikts ka aizsargkreemi nemaz ka izradas nav aizsargaajoshi bet otrraaa ir mudinaaats lietot aizsargkreemu…k aa tad iisti ir….

 10. Gribētu zināt pamatojumu, kāpēc gan solārijs neveido D vitamīnu organismā. Ja solārija UV starojums satur UVB starus (esmu lasījusi, ka apmēram 3% no spektra ir UVB starojums), tam pēc loģikas ir jāveido D vitamīns organismā. D vit organismā veidojas no spektra 280-315 nm (UVB stari). Esmu lasījusi, ka ir veikti pat pētījumi, ka solāriju apmeklētājiem ir labāks D vitamīna līmenis nekā tiem, kas neapmeklē. Kaut kas šajā rakstā neklapē.

 11. “Solārijs un D vitamīns ir divas daž?das, savā starpā nesaistītas lietas! Izskaidrojums tam ir gauž?m vienkāršs – solārijs satur tikai tos, dabīgajai saulei pielīdzināmos starus, kuri rada iedegumu, taču šie, diemž?l, nav tie stari, kas atbildīgi par D vitamīna veidošanos organismā! ”

  Interesanti, kā UVA un UVB stari solārijā atšķiras no tiem saules stariem, kas arī ir UVA un UVB???

  Citēju no vikipēdijas: “These wavelengths are present in sunlight, as well as in the light emitted by the UV lamps in tanning beds (which produce ultraviolet primarily in the UVA spectrum, but typically produce 4% to 10% of the total UV emissions as UVB). Vitamin D3 can be made in the skin.”[1]

  [1] http://en.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.