KĀ NEPAZAUDĒT PAŠAM SEVI, KAD NEKAS NENOTIEK TĀ KĀ GRIBĒTOS