JAUTĀJUMI, kurus darba devējs NEDRĪKST uzdot darba intervijā

CV sūtīšana potenciālajiem darba devējiem ir vainagojusies ar panākumiem un tu esi uzaicināta uz darba interviju. Intervija norit lietišķā un pozitīvā gaisotnē, te pēkšņi tu saraujies, izdzirdējusi tavuprāt, diezgan dīvainu jautājumu: „Par ko Jūs balsojāt pagājušajās pašvaldības vēlēšanās?” Atbildi, ka neatceries un nākamais jautājums ir vēl dīvaināks: „Vai man tikai izskatās, ka esat stāvoklī?” Šajā rakstā par to, vai tāda situācija vispār ir iespējama, citiem vārdiem sakot, parunāsim par jautājumiem, kuri darba intervijā nemaz nedrīkstētu izskanēt.

KO PAREDZ LIKUMDOŠANA? 
Latvijas Darba likumā noteikts, ka mutvārdu vai rakstveida aptauju jeb darba interviju darba devējs var organizēt, lai novērtētu pretendenta piemērotību vakancei. Likums paredz, ka darba intervijā nav pieļaujami tādi darba devēja jautājumi, kas neattiecas uz paredzētā darba veikšanu vai nav saistīti ar pretendenta piemērotību šim darbam.
Tāpat Darba likumā uzsvērts, ka nav pieļaujami arī tādi jautājumi, kas ir tieši vai netieši diskriminējoši, it īpaši jautājumi par grūtniecību, ģimenes vai laulības stāvokli, iepriekšēju sodāmību, izņemot gadījumu, kad tam attiecībā uz veicamo darbu varētu būt būtiska nozīme, reliģisko pārliecību vai piederību pie kādas reliģiskās konfesijas, piederību pie kādas politiskās partijas, darbinieku arodbiedrības vai citas sabiedriskās organizācijas, kā arī nacionālo vai etnisko izcelsmi.
Savukārt par savu veselības stāvokli un profesionālo sagatavotību pretendentam ir pienākums sniegt informāciju tikai, ja tai ir būtiska nozīme darba līguma noslēgšanā un paredzētā darba veikšanā.

SITUĀCIJAS, KAD JAUTĀJUMI, KAS IZKLAUSĀS DISKRIMINĒJOŠI, PATIESĪBĀ NAV TĀDI
Lai gan grūtniecība ir pati pirmā sarakstā par diskriminējošiem jautājumiem, ir situācijas, kad šāds jautājums ir tikai loģisks un saprotams, piemēram, ja tiek meklēts darbinieks nakts darbam, vai tas būtu sargs vai kāds cits amats, kuru pildot darba laiks noritēs naktī (ikviens darbs, ko veic laikā no pulksten 22 līdz 6 vairāk nekā divas stundas). Kāpēc? Tāpēc, ka tajā paša Darba likumā noteikts: Nakts laikā aizliegts nodarbināt personas grūtnieces un sievietes pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam. Tātad šajā gadījumā diskriminējošs nebūtu arī jautājums: Vai Jūsu ģimenē ir mazs zīdainis?
Par iepriekšējo sodāmību darba devējs var vaicāt, ja darba meklētājs nevarēs veikt darbu, ja būs iepriekš sodīts. Piemēram, personai darba veikšanā nepieciešams saņemt ieroču nēsāšanas atļauju vai ja persona pretendē uz amatu, kurš nav savienojams ar iepriekšēju sodāmību.

KO DARĪT, JA DARBA INTERVIJĀ IZSKANĒJIS, TAVUPRĀT, NEATĻAUTS JAUTĀJUMS?
Par tavu piemērotību amatam var liecināt izglītību apliecinoši dokumenti, sertifikāti, apliecības, darba gaitu uzskaitījums u.tml., ne jau jautājums, vai pilsētas mērs ar tādu pašu uzvārdu kā tev ir tavs radinieks. Un tomēr – tāds vai citāds klaji diskriminējošs un nepiemērots jautājums ir izskanējis. Kā rīkoties? Piecelties un iet prom? Tas varētu būt vien no rīcības variantiem, bet, ja nu tev ļoti gribas saņemt šo darba piedāvājumu, jo pēc profesionālajām prasmēm tas ir tev kā radīts?
Cita iespēja ir atteikties atbildēt, norādot, ka darba devējam nav tiesību uzdot tādu jautājumu un lūgt pāriet pie nākamā jautājuma. Vari pajautāt, kādēļ šāds jautājums tiek uzdots, jo varbūt intervētājam tā ir pirmā darba intervija un viņš satraukumā pavaicājis ko lieku. 
Vari izlikties nesaprotam, ka vari neatbildēt, un uz jautājumu atbildēt ko vispārīgu. Tava rīcība būs atkarīga no situācijas, no tā, kādā noskaņā norit intervija.
Ņem vērā arī to, ka intervētājs var izvēlēties kādu aplinkus ceļu, lai, piemēram, noskaidrotu tavu ģimenes stāvokli. Jautājums: „Vai varēsiet doties vairāku dienu komandējumos?” attiecas uz paredzamā darba veikšanu, bet atbildē tu būsi spiesta atklāt savu ģimenes stāvokli.

2 komentāru
  1. Vai darba intervijā pašvaldības iestādē drīkst uzdot jautājumu: “Noskaitiet himnai trešo pantiņu. “

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.