Horoskops aprīlim

Vispārīgais horoskops
Plānētu izkārtojums šā mēneša pirmajā pusē liecina par mierīgiem kosmiskiem apstākļiem. Šaj? periodā tiks atbalstīta personīgā iniciatīva, tiekšanās uz patstāvīgu savu mērču sasniegšanu. Šis periods var atnest diezgan labus sasniegumus radošajās izpausmēs vai sportā, tāpēc šie novirzieni šobrīd var izrādīties perspektīvi.
Planētu izkārtojums aprīļa otrajā pusē radās daudz saspringtākus apstākļus. Šaj? laikā sakarā ar vairākiem nepieņemtiem lēmumiem, uzkrājušamies parādiem, uz priekšu virzīties būs ļoti sarež??ti. Atkal var saasināties ekonomiskā situācija, kas pietuvinās jūs realitātei, bet notiks tas saspīlētu krīzes situāciju iespaidā. Šobrid nevajag sākt jaunus projektus, gluži pretēji – japabeidz iesāktie darbi. Kamēr jums ir kādas nepabeigtas lietas, tikmēr šajā periodā jūs nespēsiet virzīties uz priekšu. Personīgajām attiecībām šis mēnesis ir salīdzinoši vieksmīgs. Esošajās attiecībās valdīs harmonija un stabilitāte.
 
Veiksmīgās dienas: 1., 7., 9., 10., 11., 21.
Saspringtās dienas: 4., 8., 12., 22., 27.
 
 
 
Auns: Jūsu zvaignāja pārstāvjiem šis mēnesies izrādīsies veiksmīgs finansiālu jautājumu risināšanai. Aprīļa pirmajā pusē jūs varat veikt jebkādas aktivas darbības, bet mēneša otrajā pusē veikt to analīzi. Mēneša pirmajā pusē jūsu aktivitāte vairāk izpaudīsies radošajās jomās vai sportā. Šaj? periodā jūs varat kļūt aktīvāki attiecībās ar pretējo dzimumu. Aprīlis ir labvēlīgs laiks, lai parādītu savu iniciatīvu jaunu iepazīšanos laikā.
 
Veiksmīgās dienas: 2., 4., 13., 14., 22., 23., 30.
Saspringtās dienas: 5., 6., 20., 21., 26., 27.
 
Vērsis: Š? mēneša laikā jūs varat iegūt apkārtējo cilvēku uzmanību. Šobr?d jums piemitīs tieksme izrādīt savu erudīciju un jūs kļūsiet pastiprināti zinātkāri. īpaši mēneša pirmajā pusē. Mēneša otrajā pusē pastiprināsies jūsu analītiskās spējas. Jūs spēsiet labāk un precīzāk analizēt savu uzvedību.  Kaut arī lielākā daļa lēmumu netiks pieņemti tik ātri kā parasti. īpaši pastiprināsies tipisku Vēršu aktivitāte mājas un ģimenes jautājumu pieņēmšanā. Apstākļus šajā jomā būs diezgan grūti nosaukt par mierīgiem.
 
Veiksmīgās dienas: 5., 6., 15., 16., 24., 25.
Saspringtās dienas: 1., 2., 8., 9., 22., 23., 28., 29.
 
Dvīņi: Planētu izkārtojums aprīlī saka, ka ir vērts pievērst uzmanību savai iekšējai pasaulei, nodarboties ar tās attīstīšanu. Notikumi, kas šobrīd var norisināties jūsu iekšējā pasaulē var izrādīties svarigākie par apkārt notiekošo. īpaši tas būs novērojams mēneša otrajā pusē. Neskatoties uz iekšējo aktivitāti arī ārēji jūs varat kļūt aktīvi. Tiesa jūsu aktivitāte būs novērojama nevis kvantitātē, bet kvalitātē un tiešumā attiecībās. Šobr?d jūs esat gatavi tieši apspriest jebkuras tēmas.
 
Veiksmīgās dienas: 8., 9., 17., 18., 26., 27.
Saspringtās dienas: 3., 4., 10., 11., 24., 25., 30.
 
 
Vēzis: Aprīlis tipiskiem V?žiem atnesīs interešu daž?d?bu. Šobr?d jums var parādīties jauns hobijs, kas ļaus jums iegūt jaunus domubiedrus. Mēneša otrajā pusē nav izslēgts, ka atgrizīsieties pie iepriekšējām interesēm. Aktivitātes ieteicams veikt citu V?žu un finanšu jautājumu virzienā. Materiālie stimuli šajā periodā būs pietiekami izteikti, lai jūs pievērstu pastiprinātu uzmanību tiem. Jūs varēsiet sasniegt savu ienākumu pieaugumu.
 
Veiksmigās dienas: 1., 2., 10., 11., 20., 21., 28., 29.
Saspringtās dienas: 5., 6., 13., 14., 26., 27.
 
 
Lauva: Planētu izkārtojums aprīli rāda, ka Lauvas kļūs drosmīgākas un izlēmīgakas savos lēmumos. Šis ir lielisks mirklis, kad nodarboties ar savas fiziskās formas uzturēšanu un pilnveidošanu. Šobr?d jums nebūs vajadzīga pārmērīga piepūle, lai sasniegtu vēlamo rezultātu. Šis mēnesis būs labvēlīgs jūsu karjeras izaugsmei. Jūsu idejas var izrādīties ļoti vērtīgas. Mēneša otrajā pusē vajadzētu pārvērtēt prioritātes, jo ļoti iespējams, ka dažas no idejām prasīs korekcijas.
 
Veiksmīgās dienas: 3., 4., 13., 14., 22., 23., 30.
Saspringtās dienas: 1., 2., 8., 9., 15., 16., 28., 29.
 
 
Jaunava: Šis mēnesis tipiskām Jaunavām kļūs par veiksmīgu mēnesi jaunu zināšanu apgūšanai. īpaši jūtams tas bus mēneša pirmajā pusē. Pats izziņas process atnesīs daudz pozitīvu mirkļu. Nav izslēgts, ka nāksies atkārtot iepriekš apgūto, lai attīstītu savas iemaņas. Aprīlis būs diezgan veiksmīgs menesis ari aktīvai savas veselības stiprināšanai. Jums par labu nāks fiziski vingrinājumi. Pēc savu sasniegumu demonstrēšanas pašlaik nebūs nekādas nepieciešamības.
 
Veiksmigas dienas: 5., 6., 15., 16., 24., 25.
Saspringtās dienas: 3., 4., 10., 11., 17., 18., 30.
 
Svari: Aprīlis atnesīs aktivitāti un dinamiku attiecībās ar draugiem. Šobr?d attiecības kļūs daudz atvērtākas un tiešākas. Iespējams, būs arī vairāk konfliktu. Šaj? menesī aktīvāk jūs realizēsiet savas ieceres un idejas. Šobr?d jūs diez vai baidīsieties no neveiksmēm. Veiksmīgs šis periods būs arī intīmo attiecību jomā. Lai uzlabotu situāciju mēneša otrajā pusē, izanalizējiet savu rīcību iepriekšējā attiecību periodā, saprotiet, kādas kļūdas jūs esat pieļāvuši.
 
Veiksmīgās dienas: 8., 9., 17., 18., 26., 27.
Saspringtās dienas: 5., 6., 13., 14., 20., 21.
 
 
Skorpions: Aprīli planētas Skorpionam sola harmoniju attiecībās. Šobr?d attiecības ar mīļoto cilvēku ievērojami uzlabosies, kas veidos labvēlīgu augsni attiecību turpmākai attīstībai. Aprīļa otrajā pusē varat apspriest tās problēmas un jautājumus, kas starp jums eksistē jau ilgāku laiku. Ja tās patiešām eksistē, tad šobrīd tās iznāks virspusē. Lielāku neatlaidību jūs izrādīsiet savu mērču sasniegšanai. Tas visdrīzāk ietekmēs jūsu karjeru un attiecības ar citiem cilvēkiem, kā arī daudzas citas dzīves sfēras.
 
Veiksmīgās dienas: 1., 2., 10., 11., 20., 21., 28., 29.
Saspringtās dienas: 8., 9., 15., 16., 22., 23.
 
 
Strēlnieks: Strēlnieku aprīlī sagaida veiksme un panākumi darbā. Šobr?d jusu attiecības ar kolēģiem ievērojami uzlabosies. Nav izslēgtas ar? jaunas simpātijas. Aprīļa otrajā pusē situācija varētu mainīties, bet tikai tādā gadījumā, ja mēneša pirmajā pusē netiksiet galā ar saviem darba pienākumiem. Pacentieties neatstāt darbus uz vēlāku laiku. Neaizmirstiet pievērst uzmanību savai veselībai. Mēneša pirmajā pusē veiksmīgas var izrādīties profilaktiskas procedūras. Tā jūs varētu izbegt daž?das veselības saasinājumus, kas varēti parādīties mēneša otrajā pusē. īpašu aktivitāti šobrīd vajadzētu izrādīt, lai iegūtu jaunu pieredzi un zināšanas.
 
Veiksmīgās dienas: 3., 4., 13., 14., 22., 23., 30.
Saspringtās dienas: 10., 1., 17., 18., 24., 25.
 
 
Mež?zis: Aprīlis varētu atnest romantiskas tikšanās un jaunas iepazīšanās. Esošajās attiecībās varētu parādīties vairāk romantikas. Šis ir labs laiks jaunu paziņu iegūšanai. Mēneša otrajā pusē nav izslēgta tikšanās ar agrāko mīļāko. Aktivizēsies seksuālā sfēra. Šaj? jomā jūs klūsiet uzstājīgāki un aktīvāki. Aktivizēsies arī jautājumi, kas saistīti ar kredītiem, bet pateicoties jūsu uzstājībai un izlēmībai jūs veiksmīgi ar to tiksiet galā.
 
 
Veiksmīgās dienas: 5., 6., 15., 16., 24., 25.
Saspringtās dienas: 13., 14., 20., 21., 26., 27.
 
 
?densv?rs: Planētu izkārtojums pavasara otrajā mēnesī jums ļaus būt uzstājīgākam personīgajās attiecībās. Šaj? periodā jūs attiecībās kļūsiet atvērtāki un tiešāki. Tas gan mirkļiem var novest pie strīdiem, bet bez nopietnām sekām. Šobr?d jūs ļoti skaidri sapratīsiet, ja ir problēmas un nesaprašanās, tad ir īstais laiks tās atrisināt. Jums būs daudz vieglāk kā iepriekš atrast kopīgu valodu ar ģimenes locekļiem. Aprīļa otrajā pusē uzlabosies attiecības ar radiniekiem.
 
Veiksmīgās dienas: 8., 9., 17., 18., 26., 27.
Saspringtās dienas: 1., 2., 15., 16., 22., 23., 28., 29.
 
 
Zivis: Tipiskām Zivīm aprīlī vajadzētu maksimālu aktivitāti darbā. Šobr?d jūs varat ļoti enerģiski strādāt, kas paaugstinās jūsu darba efektivitāti. Šis periods labi savieto aktīvu darbu ar aktīvu atpūtu un sportu. Jebkurā gadījumā sporta aktivitātes šajā periodā nāks tikai par labu jūsu zodiaka zīmes pārstāvjiem. Šobr?d būs nemazums patīkamu tikšanos, jūs uzzināsiet daudz jauna un saņemsiet daudz komplimentu. Mēneša otrajā pusē nav izslēgta tikšanās ar seniem draugiem, klasesbiedriem vai kursabiedriem.
 
Veiksmīgās dienas: 1., 2., 10., 11., 20., 21., 28., 29.
Saspringtās dienas: 3., 4., 17., 18., 24., 25., 30.
 
 
 
 

2 komentāru
  1. Visiem Dviniem iesaku somenes rikoties saskana ar zvaigznes ierakstito, resp. ieksejas pasaules attistisanu, sitas vienmer nak par labu :).

  2. man ir rakstīs ka man ir veiksmīgs 23 aprīlis bet tā nav tad kāpēc es ižmišgīju pirkstu tas skaitās ka nav vieksmīga diena

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.