Horoskopi 2012

Auna horoskops 2012. gadam
2012. gadā jums būs iespēja sekmīgi izpausties divās dzīves sfērās. Pirmā pusgada laikā jums veiksies finanšu jautājumos un jūs spēsiet vairot savus ienākumus. Šajā laikā iespējami arī lieli un nozīmīgi pirkumi. Tā kā naudas lietās gaidāma izdošanās iespējami arī veiksmīgi naudas ieguldījumi, kas maka saturu tikai vairos. Gaidāms arī, ka jūs būsiet daudz aktīvāki savās darba lietās, kas vēl pozitīvāk ietekmēs jūsu sekmīgo finanšu stāvokli. Varēsiet veiksmīgi atrast sev jaunu darbu, ja iepriekšējās darba vietas atalgojums jums nešķitīs pietiekošs, vienīgais, to nevajadzētu darīt februārī vai martā.
Otrajā pusgadā veiksme jūs piemeklēs caur komunikāciju ar citiem cilvēkiem vai caur došanos izbraukumos vai komandējumos. Jūs spēsiet nodibināt daudz veiksmīgu kontaktu, komunikācija ar cilvēkiem jums nesīs prieku. Veiksmīgi būs jebkuri izbraukumi, iepazīšanās, jaunu kontaktu nodibināšana, apmācības, viss kur pastāvēs iespēja iepazīties ar jauniem cilvēkiem.
Stabilitāte gaidāma Aunam arī personīgajās attiecībās. Tas visticamāk pateicoties tam, ka jūs paši vēlēsieties izprast savus nodomus un rīcību. Jūs gribēsiet sev blakus redzēt cilvēku, kuram variet uzticēties un kuram gribat uzticēties paši. Centieties ieklausīties savā iekšējā balsī.
Savukārt jūsu pašu dzīves mērķi un uzstādījumi gada laikā varētu kardināli mainīties. Tomēr jebkuras izmaiņas vajadzētu veikt ļoti uzmanīgi un pārdomāti. Centieties lietas kārtot secīgi, ja gribēsiet visu sasniegt ātri un vienā piegājienā, visticamāk saskarsieties ar šķēršļiem, kas būs pārāki par jums. Svarīgi būtu arī ievērot balansu starp darbu un atpūtu. Jūs pamanīsiet, ka laiku pa laikam jums radīsies nepieciešamība relaksēties – ļaujieties tam. Arī garīgās dzīves sfēras attīstība būs 2012. gadā īpaši svarīga.
 
Vērša horoskops 2012. gadam
Pirmais pusgads Vēršiem būs veiksmīgs. Jūs pamanīsiet, ka jums veicas praktiski visās dzīves jomās. Daudzas lietas izdosies vieglāk, kā citās reizēs un apstākļi k?rtosies par labu tieši jums. Šo periodu vajadzētu izmantot personīgai attīstībai un personīgo robežu paplašināšanai. Būs daudzkārt vieglāk saņemt atbalstu jūsu vēlmei pašizpausties. Starp citu, radošums būs ļoti aktuāls 2012. gadā. Jūs variet censties realizēt daž?dus radošus projektus, jo tas nesīs jums gandarījumu un darīs laimīgu. Daudz prieku nesīs jūsu bērni un viņi var kļūt ne tikai par prieka avotu, bet arī par motiv?toru jūsu pašu attīstībai.
Otrajā pusgadā veiksme skars finanšu jomu. Jums pastiprināsies izteiktā spēja likt lietā naudu, jūs varēsiet vairāk nopelnīt, tādejādi uzlabojot savu finanšu stāvokli. Tā kā nauda būs, gaidāmi arī lieli pirkumi. Šis jums ir ļoti veiksmīgs laiks finanšu jomā, tamdēļ izmantojiet to sekmīgi.
Profesionālajā jomā viss noritēs stabili. Būtiskas izmaiņas darba pienākumos nav gaidāmas. Katrā ziņa ne ātrāk par 2012. gada oktobri. Jūs turpināsiet nopietni attiekties pret darba pienākumiem un attiecībām ar darba kolēģiem, par ko izpelnīsieties cieņu no viņu puses.
Savukārt jūsu iekšējā pasaule varētu saskarties ar pārmaiņām, nav izsl?dzama arī interese par reliģijām. Centieties būt kritisks un neļaujiet sevi ietekmēt citiem. Meklējiet harmoniju un mieru vispirms jau pats sevī.
Var parādīties vēlme doties tēlos un ilgstošos ceļojumos, kā arī izv?rt?siet ieceri, par emigr?ciju, taču šādas domas diez vai šobrīd varētu nosaukt par veiksmīgām. Tamdēļ, lai izvairītos no nevēlamām sekām, centieties rīkoties pārdomāti.
2012. gadā uzlabosies attiecības ar draugiem. Savukārt attiecībām ar jauniem paziņām attiecieties ar uzmanību, pastāv iespēja piedzīvot vilšanos. Sarež??t?s situācijās, izmantojiet savu intuīciju.
Dvīņu horoskops 2012. gadam
Pirmais pusgads, tipiskiem Dvīņiem būtu jāizmanto savas iekšējās pasaules attīstībai. Šobr?d jums veiksies daž?du noslēpumu vai neatklātu jautājumu atrisināšanā. Jūs arī pamanīsiet, ka daž?di cilvēki jums uztic savus noslēpumus. Jāpiebilst, ka arī jūsu intuīcija šajā laikā vairosies un ieklaus?šan?s tajā nesīs veiksmi daudzos jautājumos.
Otrais pusgads Dvīņiem būs vēl veiksmīgāks. Jūs pamanīsiet, ka paši būsiet noskaņoti optimistiski, spēsiet ieraudzīt jaunas perspektīvas, ieguld?siet vairāk darba savā personīgajā attīstībā. Ir pienācis ļoti veiksmīgs laiks, kad pieprasītas ir tās īpašības kas piemīt tieši jums, tamdēļ pastāv brīnišķīga iespēja sevi parādīt, realizēt savas spējas un izjust gandarījumu.
Stabila saglabāsies situācija personīgajās attiecībās. Jūs centīsieties veidot ilgstošas un nopietnas attiecības. Jums būs precīza izpratne par to, ko tieši vēlaties saņemt no romantiskām attiecībām. Taču ne daudziem Dvīņiem izdosies ievest savu personīgo dzīvi laulības ostā. Drīzāk jūs šobrīd esiet gatavi uzņemties lielāku atbildību par to attiecību līmeni kurš jau ir izveidojies un tālāk esiet gatavi virzīties lēnām un pārdomāti.
Stabilas arī būs attiecības ar bērniem. Diez vai situācija šajā jomā mainīsies šajā gadā.
Savukārt attiecības ar draugiem būs mazāk stabilas. Iespējamas būtiskas izmaiņas, kas būs saistītas ar saspringtām situācijām jūsu dzīvē. Šaj?s situācijās jūs patiešām varēsiet ieraudzīt, kas ir jūsu draugi un kas tādi nav. Svarīgi gan, lai šis notiekošais netiktu p?rv?rt?ts tiktu pieņemti izsv?rti lēmumi.
Būs daudz jaunu plānu. Tomēr daudzi izrādīsies pārāk riskanti. Jums šobrīd nevajadzētu iesaistīties jaunās avantūrās, centieties neuzņemties atbildību par citiem cilvēkiem. Centieties neuzņemties lieku risku, tas būs it īpaši svarīgi no jūnija līdz septembrim. Būtu nepieciešams arī uzmanīgi izturēties pret finanšu lietām. Neuzņemties lielas kredītsaistības un neriskēt ar ieguldījumiem. Pievērsieties vairāk garīgām sfērām un sevis attīstīšanai. Ieklausieties savā intuīcijā un izvērtējiet visu ar vēsu prātu.
 
V?ža horoskops 2012. gadam
Pirmais pusgads tipiskiem V?žiem atnesīs daudzas jaunas idejas un plānus, kā arī iespēju šīs ieceres realizēt. Pirmajā pusgadā palielināsies komunikācijas apjoms. Paplašināsies jūsu draugu loks. Attiecības ar draugiem kļūs harmoniskākas un interesantākas. Iespējamas iepazīšanās ar ietekmīgiem vai jums svarīgiem cilvēkiem. Būtu būtiski, šai laikā pievērst uzmanību tam, lai draugu loks augtu ne tikai kvantitatīvi, bet arī kvalitatīvi. Izmantojiet šo laiku, lai iegūtu sev patiešām uzticamus l?dzgaitniekus un līdzīgi domājošos.
Otrā gada puse sev līdzi atnesīs vēlmi izzināt visu neapg?to un neizdibin?to. Jūs spēsiet vieglāk izprast citu cilvēku rīcību, to jūs darīsiet intuitīvi. Pastiprināsies jaunrades spējas, jūs atklāsiet sevī radošuma garu. Šis laiks jums atnesīs lielāku jutīgumu. Tomēr jāsaka, tas prasīs arī lielāku spēku patēriņu, tamdēļ būs nepieciešams vairāk laika veltīt atpūtai un būšanai ar sevi. Esot vientulībā ar sevi, jūs spēsiet daudz ātrāk atgūt spēkus un ātrāk tikt skaidrībā ar būtisko. Šis laiks piemērots iekšējās pasaules attīstīšanai.
Mājas dzīves un ģimenes lietās par jūsu lielāko trumpi kļūs atbildība un izsv?rti lēmumi. Ja pārdomāti lemsiet par visām lietām, kas saistītas ar šīm jomām savus 2012. gada mērķus jūs sasniegsiet sekmīgi. Attiecības ar radiniekiem būs caurskat?mas un stabilas.
Savukārt darba dzīvē viss varētu nenotikt tik raiti kā gribētos. Jūsu dzīves mērķi un prioritātes varētu mainīties. Par pamatu tam varētu kļūt personīgās un darba attiecības. Iespējams, ka personīgās attiecības var nostāties ceļā izaugsmei karjerā. Nevajadzētu strauji mainīt plānus attiecība uz karjeru, kā arī būtu nepieciešams kritiski ieklausīties citu padomos.
Šogad jūs pastiprināti pievērsīsieties reliģijai. Tam par iemeslu būs notikumi jūsu personīgajā dzīvē. Jūs sajutīsiet, ka dažas dzīves atziņas nonāk pie jums intuitīvi un pamanīsiet, ka vieglāk izdodas apgūt tās zināšanas, kas nonāk pie jums tad, kad esiet relaks?ts. Šis ir veiksmīgs gads lai nodotos mūzikas, dziedēt prasmes apguvei, kā arī uzsāktu filozofijas un psiholoģijas izpēti.
 
Lauvas horoskops 2012. gadam
Pirmais pusgads tipiskiem Lauvām gaidāms sekm?gs. Jūs spēsiet daudz efektīvāk sasniegt savus mērķus, kā arī sasniegsiet augstus darba rezultātus. Jūs kļūsiet paman?m?ks, daudz kas jums izdosies lieliski. Vēlams savus spēkus sakoncentr?t uz vienu lietu vai konkrētu darba tēmu, tad rezultāti patiešām būs ievērojami. J?pabr?dina, ka par š??rsli uz panākumiem var kļūt jūsu egoisms. Tamdēļ centieties to savaldīt, lai spētu maksimāli pozitīvi izmantot to labvēlīgo laiku, kas jums tiks dots.
Otrais pusgads Lauvām atnesīs draugu atbalstu. Atklāsies jaunas perspektīvas un jaunas veiksmīgas idejas. Šaj? laikā sekm?gs var būt gan kolektīvais gan sabiedriskais darbs.
Ikdienas dzīvē nav gaidāmas izmaiņas, attiecības ar tuvākajiem saglabāsies teicamas. Š? sfēra saglabāsies nemainīga, neskatoties uz iespējamajām izmaiņām citās jomās. Izmaiņas var piemeklēt jūsu pasaules uztveri. Jūs spēsiet pieņemt jaunas zināšanas un viedokļus. Šo notikumu ietekmē var mainīties jūsu pasaules skatījums.
Jums var rasties krasa nepieciešamība pēc jaunām zināšanām. Tas var notikt darba dēļ vai darba maiņas dēļ. Tamdēļ esiet gatavi mācīties kaut ko jaunu samērā steidzīgos apstākļos. Ir gaidāmi ceļojumu un izbraukumi no valsts. Dažk?rt tie var būt neplānoti vai pat steidzami. Daļa no tiem var būt saistīti ar jūsu darbu. Taču diemž?l ne visi no tiem būs veiksmīgi un iespējamā spontanitāte jūs kaitinās. Taču centieties to uztvert kā iespēju mācīties un iegūt jaunas zināšanas, tad šos apstākļus spēsiet pārdzīvot daudz veiksmīgāk.
Gads atnesīs arī vairāk fantāzijas intīmajā dzīvē. Jums var parādīties jaunas vēlmes, jūs kļūsiet daudz atvērtāki savā romantiskajā dzīvē. Tomēr ņemiet vērā arī partnera viedokli , lai padarītu intīmo dzīvi daudz harmoniskāku. 
 
Jaunavas horoskops 2012. gadam
Pirmais pusgads, tipiskām Jaunavām kļūs par lielisku laiku apmācībai un pašatt?st?bai. Šobr?d jūs daudz labāk spēsiet apgūt jaunas zināšanas. Tas var nākt par labu visiem tiem, kas piemēram vēl mācās augstskolās, vai būt kā liels atvieglojums tiem, kas apmeklē kursus vai papildus apmācību. Savukārt otrais pusgads nesīs sev līdz iespējas realizēt savus mērķus. Paplašiniet savas zināšanas, veiciet pētījumus un visas šīs zināšanas būs noderīgas jums jau pavisam drīz.
2012. gada otrā puse ir īstena iespēja jūsu mērču un plānu sasniegšanai. Apstākļi būs jūsu pusē. Pacentieties neizš??rd?t enerģiju sīkumos, bet gan sakoncentr?jiet to un novirziet pareizā gultnē.
Finanšu sfēra būs stabila. 2012. gadā, tā nenesīs krasus kāpumus. Dažk?rt var rasties nepieciešamība rūpīgāk izvērtēt izdevumus, taču ja būsiet pacietīgi un centīsieties sekmēt finanšu stabilitāti, iespējams arī naudas pieaugums.
Personīgajā dzīvē aktivizēsies tieksme uz pārmaiņām un piedzīvojumiem. Tamdēļ, ja esiet nolēmis uzturēt stabilas attiecības, ne?aujieties mirkļa v?jumiem un turiet sevi grožos. Attiecības, kas būs radušās iedegoties kaisles ugunij tik pat ātri apdzis?s. Ja jums ir nopietnas attiecības centieties tajās ieviest vairāk romantisma un piedzīvojuma gara, pamēģiniet kaut ko jaunu intīmajā jomā. Centieties ar partneri sasniegt dvēseles vienotību, lai kāre uz sānsoļiem liktos pilnīgi nenozīmīga. Sākt jaunas nopietnas attiecības nevajadzētu. Paņemiet attiecību pauzi, steiga šajā gadā romantiskajā jomā būs nevietā. Izvairieties no gadījumu sakariem. Iespējama paaugstināta interese par azartspēlēm, taču zvaigznes neko spožu šajā jomā jums nesola.
 
Svaru horoskops 2012. gadam
2012. gada pirmais pusgads sola jums veiksmi naudas darījumos. Naudas kļūs vairāk. Jūs aizvien labāk sajutīsiet kur tieši būtu finanses jāiegulda, kā arī varēsiet gūt labumu no invest?t?. Ja būs nepieciešams aizdevums, jūs to viegli varēsiet saņemt, taču šis viss nenozīmē, ka naudu būs viegli vēlāk atdot, tamdēļ esiet uzmanīgs un izvērtējiet savas iespējas.
2012. gads nesīs vairāk daž?d?bas un veiksmi intīmajā dzīvē. Jums būs iespēja izvēlēties, vai vairot uzvaras seksuālajā frontē, vai sakoncentrēties uz kvalitatīvām attiecībām ar vienu partneri. Jūs varēsiet gūt panākumus abās jomās, taču izlemt vajadzēs par labu vienai no tām.
Otrais pusgads nesīs panākumus izglītošanās jomā. Šis būs lielisks laiks, lai gūtu jaunas zināšanas un paplašinātu savus apvāršņus. Šis ir lielisks laiks lai mācītos un iegūtu jaunu dzīves pieredzi, kas jums noteikti noderēs nākotnē. Tas būs piemērots apmācībai, ceļojumiem, kontaktiem ar citu valstu pārstāvjiem. Pieaugs jūsu interese par izglītību kopumā, taču lielākais uzsvars būs uz svešvalodu apmācību, kultūras un citu valstu filozofijas izpēti.
Objektīvs pašvērtējums būs jūsu stiprā puse 2012. gadā. Tas nāks par labu visās dzīves jomās. Jūs pats spēsiet izvērtēt uz ko tieši esiet visvairāk spējīgs, ko variet paveikt vislabāk. Š?s īpašības, kā arī uzcītība, ļaus jums saglabāt stabilitāti un sasniegt panākumus darba lietās.
Nemierīgi varētu būt personīgajās attiecībās. Iespējams konflikts ar radiniekiem un dzīvesbiedru, kas saistīts ar dz?vesvietas sadali. Centieties būt objektīvs vai vislabāk centieties atdalīt attiecības no materiālajām lietām. Kā arī nepie?aujiet radinieku iejaukšanos jūsu personīgajās attiecībās.
Darbā būs svarīga tā lielā ideja, pie kuras jūs strādājiet. Aizraušanās ar darbu šobrīd būs ļoti svarīga. Tas varētu izsaukt nelielas profesionālajā jomā. Attiecības ar kolēģiem kļūs ciešākas un vienlaikus sarež??t?kas. Centieties paļauties uz savu intuīciju.
 
Skorpiona horoskops 2012. gadam
Skorpioniem pirmajā pusgadā gaidāma veiksme un izdošanās personīgajā dzīvē. Jums šobrīd būs iespēja aktīvi attīstīt savas attiecības ar partneri un attīstīties tajās pašiem. Visiem tiem, kam vēl nav stabilu attiecību, ir parādījusies iespēja tādas izveidot. Iepazīstoties ar jauniem cilvēkiem, lielāku uzsvaru gan būtu jāliek nevis uz attiecību skaitlisko lielumu, bet gan uz to kvalitāti.
Iespējama arī jaunu, veiksmīgu kontaktu veidošana biznesa jomā, kā arī veiksmīgu darījuma noslēgšana. Otrais pusgads piemērots sekm?giem darījumiem ar naudu un investīcijām. Skorpionam veiksies arī uzņēmējdarbībā, jūs variet uzsākt jaunu biznesu.
Šobr?d esiet gatavi stabili virzīties nākotnē, ņemot vērā pagātnē g?t?s mācības. Svarīgi ir saudzēt veselību un izturēties pret potenci?l?m saslimšanām nopietni.
Profesionālajā dzīvē, diemž?l, liela stabilitāte nav gaidāma. Jūs vēlēsieties pārmaiņas. Taču straujas un nepārdomātas izmaiņas nevajadzētu pieļaut. Darba maiņu variet veikt tikai rūpīgi izsverot visus apstākļus. Savādāk, iespējams piedz?vosiet finansiālu krahu.
Naudas jomā arī gaidāmas pārmaiņas, ja būsiet uzmanīgs un veiksiet apdom?tus sec?gus soļus, jums ir iespēja uzlabot savu finansiālo stāvokli.
Jums būs iespēja veidot daudz veiksmīgākas attiecības ar saviem bērniem.
Jūs att?st?siet savu radošo dvēseles pusi, kā arī kļūsiet daudz romantiskāki. Tas pozitīvi ietekmēs jūsu personīgās attiecības. Jūs lielāku uzmanību pievērsīsiet dvēseļu radniec?bai un garīgajai saderībai.
 
Strēlnieka horoskops 2012. gadam
Veiksme darba lietās pavadīs tipisku Strēlnieku visā 2012. gada pirmajā pusē. Profesionālajā jomā gaidāmas jaunas iespējas, kas ļaus tikt galā ar darbu ne tikai veiksmīgāk, bet arī ātrāk. Pastāv iesp?j saņemt gan jaunus amata pienākumus gan arī jaunas darba vietas piedāvājumu. Jebkuri priekšlikumi ir jūsu uzmanības vērti, jo atvērs jaunas izaugsmes iespējas. Vērts izskatīt arī horizontālu rot?ciju darbā, tas dos iespēju izpētīt saistītās darbības jomas un  sa?emt papildus profesionālo pieredzi. Š?s aktivitātes nenoliedzami pozitīvi ietekmēs arī jūsu finanses. Materiālo stāvokli būs iespējams uzlabot gada pirmajā pusē, it īpaši, februārī un martā.
Šis gads nesīs pārmaiņas personīgajā dzīvē. Gaidāmi romantiski piedzīvojumi un iespēja iegūt jaunus paziņas. Spilgti romāni un iešana uz randiņiem, vēl vientuļajiem Strēlniekiem, varētu kļūt par 2012. gada neatņemamu sastāvdaļu. Pašreizējās attiecībās gribēsies vairāk romantikas un prieka. Jūsu uzdevums ir ikdienai pievienot spēles elementu un jaunradi. Pirmajā pusgadā lielāka dominante būs kaislībām un mīlas spēlei. Nopietnās attiecībās esošajiem šajā laikā nebūs viegli. Izvairieties pirmajā pusgadā zaudēt stabilitāti past?vošaj?s attiecības.
Otrajā pusgadā tipiskiem Strēlniekiem būs iespēja nodibināt jaunus biznesa kontaktus un attiecības, kas var kļūt ļoti daudzsološas. Šis ir labs laiks lai sameklētu investorus savu ideju un projektu attīstībai.
Attiecības ar draugiem šogad Strēlniekam būs stabilas. Jūsu draugu loks, visticamāk, būtiski nepalielināsies, taču jūs būsiet to cilvēku vidū uz kuriem jūs varat paļauties. Uzlabosies attiecības ģimenē. Jums būs iespēja veidot attiecības ar jūsu tuviniekiem un ģimenes locekļiem mājīgas un psiholoģiski komfortablas. Kopsummā, tas padarīs jūsu māju par labāko vieta, kur atpūsties un atgūt spēkus.
 
Mež?ža horoskops 2012. gadam
Pirmajā pusgadā Mež?zim dotas lielas iespējas pašrealiz?cijai. Iespējama veiksme radošā darbā. Jums būs iespēja veltīt vairāk laika saviem hobijiem. Gada pirmajā pusē gaidāma arī romantika personīgajās attiecībās. Vientuļus Mež?žus gaida iepazīšanās ar jauniem cilvēkiem un iemīlēšanās. Jums būs daudz iespēju sākt jaunas attiecības. Veiksme gaidāma jūsu personiskajā dzīvē. Tomēr pašiem būs jābūt aktīviem, nevis jāgaida, kad tā pieklauvēs pie durvīm. Esošajās attiecības arī gaidāmi ievērojami uzlabojumi. Iespējama jūtu atjaunin?šan?s it īpaši tad, ja ieviesīsiet attiecībās vairāk romantikas un radošuma. Ja jums ir bērni – veltiet viņiem vairāk uzmanības, ja nav bērnu, tad šobrīd ir lielisks laiks par tiem padomāt.
Par īpaši veiksmīgu dzīves sfēru var uzskatīt darba vidi. Darba kļūs vairāk, taču šis apstāklis jums nesagādās grūtības, tas ļaus jums ātrāk tikt ar visu galā, attīstīties profesionālā ziņā, gūt jaunu pieredzi. Darbā var atklāties jaunas perspektīvas, iespējama izaugsme. Tāpat gaidāmas pozitīvas izmaiņas attiecībās ar kolēģiem vai padotajiem.  
2012. gadā turpināsies personīgā transformācija. Apstākļi pārbaudīs jūsu izturību un mudinās uz iekšējām izmaiņām. Jūs bieži būsiet visu acu priekšā un notiekošais neat?aus pazust ēnā. Jūs apzināsieties savu ietekmi un varu, taču pamanīsiet ka kāds cenšas apstrādāt jūsu pozīcijas.
Šis laiks ir piemērots nevēlamu ieradumu apkarošanai, šobrīd būs vieglāk ar tiem tikt galā.
Šis ir veiksmīgs laiks, lai p?rceltos uz jaunu dzīvesvietu. Pirms veikt šādu soli, rūpīgi izvērtējiet un iepazīstieties ar jauno mitekli un tikai pēc tam veiciet tā iegādi vai sl?dziet īres līgumu.
Dažas izmaiņas skars arī attiecības ar līdzcilvēkiem. Gada laikā pamanīsiet, ka jums ir radusies spēja sajust cilvēku noskaņojumu un saprast, ko viņi domā. Intuīcija saskarsmē daudzkārt palielināsies. Tāpat var parādīties vēlme saprast citu cilvēku motīvus, kā arī uzzināt citu rīcības iemeslus.
 
ūdensvīra horoskops 2012. gadam
Pirmajā pusgadā tipiskiem ūdensvīriem gaidāmi pozitīvi notikumi saistībā ar māju un ģimeni. Jūsu ģimene var kļūt lielāka, var atjaunoties attiecības ar tuviem radiniekiem. Iespējamas arī pārmaiņas, kas saistītas ar dzīvesvietu, gaidāma pārcelšanās uz jaunu mājvietu, vai jau esošās dzīves telpas paplašināšana. Tāpat varētu būt gaidāms remonts, vai kāds cits ar dzīvesvietas labiekārtošanu un uzlabošanu saistīts notikums.
Otrajā pusgadā veiksme skars jūsu atpūtas, hobiju un radošo darbību. Parādīsies jauni pašizpausmes un pašrealiz?cijas veidi, jūs spēsiet atklāt sevī jaunas spējas un talantus. Daudz harmoniskāk veidosies attiecības ar bērniem, šobrīd vajadzētu tiem pievērst papildus uzmanību, jo viņi daudz vieglāk būs gatavi pieņemt jūsu ieteikumus un dzīves pieredzi. Vientuļiem ūdensvīriem otrajā pusgadā iespējama satikšanās ar savu otro pusīti.
Finanšu ziņā gads būs sarež??ts, jo grūti padosies izdevumu kontrole. Jūsu vērtību sistēma mainīsies, pirmajā plānā nostāsies garīgās vērtības. Ar naudu jūs r?kosieties intuitīvi un mazāk apzināti. Ja nauda sāks pietrūkt, izmantojiet izdevumu uzskaites sistēmas, lai saprastu kur tā tiek tērēta un izvērtējiet tēriņu pamatotību.
2012. gadā ūdensvīram gaidāmi ceļojumi, veiksmīgāki būs tie, kas tiks rūpīgi sapl?noti. īsos braucienos gada laikā vajadzētu būt uzmanīgiem un izvairīties no steigas. īpašu piesardzību vajadzētu ievērot vadot automobili, it īpaši laika periodā no jūnija līdz septembrim. Tai pašā laikā, šie mazie izbraukumi var jums nest pozitīvas emocijas un iespaidus.
Pārmaiņas var skart arī attiecības ar cilvēkiem. Jūsu paziņu lokā var parādīties neparasti un radoši cilvēki. Iespējamas neparastas tikšanās.
Šis gads ir piemērots arī dziļai un pak?peniskai sevis izpētei. Jūs būsiet spējīgi sasniegt lielus savas esības dziļumus, atbrīvoties no bailēm un kompleksiem. Taču nepārspīlējiet un sevis izpēti veiciet pakāpeniski. Tas jums ļaus lēnām, taču neatlaidīgi atklāt sevi un veidot savu turpmāko nākotni harmonisku.
 
Zivs horoskops 2012. gadam
Jums 2012. gadā būs iespēja justies kā zivij ūdenī. Gada laikā varēsiet nodemonstrēt savus dabas dotos talantus, jūsu spējas var kļūt daudzkārt pieprasītas.  J?su spēcīgā intuīcija var kļūt vēl izteiktāka un paaugstināties jutīgums. Būs iespējama garīgā attīstība, radīsies iespēja pašrealiz?ties. Pastiprināsies fantāzija, taču nevajadzētu fantāzijai ļaut aizstāt realitāti. Labāk veltiet spēkus tam, lai padarītu savus sapņus par realitāti. Pirmajā pusgadā gaidāmi nelieli veiksmīgi p?rbraucieni. Šis periods jums atnesīs vairāk komunikācijas, pārsvarā pozitīvas. Cilvēku skaits ar kuriem jūs komunic?siet pirmajā pusgadā pieaugs. Šis ir labs laiks, lai uzlabotu attiecības ar līdzcilvēkiem.
Lai risinātu jebkurus jautājumus, kas saistīti ar nekustamo īpašumu, veiksmīgs būs otrais pusgads. Jūs spēsiet sekmīgi iegādāties nekustamo īpašumu, uzlabot sadzīves apstākļus, veikt remontu. Jūs centīsieties izveidot savu mājvietu maksimāli komfortablu un mājīgu, tamdēļ než?losiet tam, ne laiku, ne līdzekļus. Savukārt apstākļi šiem jūsu plāniem būs labvēlīgi.
Finanšu jomā šis gads gaidāms mainīgs. Būtu labi, ja savlaicīgi sagatavosiet finanšu drošības spilvenu, jo tipiskām zivīm ir gaidāmi gan strauji finanšu rādītāju uzlabojumi, gan finansiāli zaudējumi. Būtu jāatsakās no spontāniem pirkumiem un riskantiem ieguldījumiem. īpaši uzmanīgiem naudas tēriņos vajadzētu būt no maija līdz oktobrim. Šaj? periodā nevajadzētu iesaistīties kolektīvos finanšu darījumos un aizdot naudu draugiem. Naudas ieguld?šanai izmantojiet drošas vērtības, piemēram stabilu, zināmu banku. Lai arī tas nenesīs jums milzīgu peļņu, bet palīdzēs radīt drošības spilvenu. Kad tāds tiek izveidots, tad nedaudz atlikušās naudas variet ieguldīt lielus procentus sološos projektos, taču atcerieties, jūs variet iegūt tik pat ātri cik zaudēt.

Lasi arī HOROSKOPI 2013

9 komentāru
  1. Smieklīgi lasīt šos plānus. Visiem gandrīz vienāds. Visus gaida veiksme 2012.gadā un katru otro finanšu labklajība. Kaut nekas tur talāk priekšā labs nav ne valstij, ne sabiedrībai.

  2. es domāju,ka tas nav muļķīgs jautājums uzzināt ,kurš astrologs šos horoskopus sastādījis.

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.