Ģimenēm ar trim vai vairāk bērniem piešķirs daudzbērnu ģimeņu statusu

Šī gada 17. februārī valdība atbalstīja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas (BĢLM) izstrādāto daudzbērnu ģimenes definīciju, kas noteic, ka daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts tādām ģimenēm, kurās tiek audzināti trīs vai vairāk bērni.

Daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts arī tad, ja viens no trim vai vairāk bērniem ir audžubērns vai aizbildnībā esošs bērns, kā arī gadījumos, ja starp šiem bērniem ir iepriekšējo laulību vai partnerattiecību bērns.

Kā norādījuši grozījumu autori, šādu definīciju nepieciešams pieņemt, lai sāktu mērķtiecīgas valsts atbalsta politikas izstrādi, nepieļaujot šo ģimeņu dzīves apstākļu pasliktināšanos un sociālo atstumtību. Turklāt īpaši atbalsta pasākumi, kas veicinātu trešo, ceturto un vairāk bērnu ģimenē dzimstību, sekmētu demogrāfiskās situācijas uzlabošanos valstī, uzskata BĢLM.
BĢLM arī ierosina ieviest statusu apliecinošu dokumentu, kas ļautu identificēt, ka persona ir no daudzbērnu ģimenes. Šādas apliecības ir vairākās Eiropas valstīs.

Saskaņā ar pētījumu centra SKDS veikto pētījumu par demogrāfiju un ģimenes stāvokli Latvijā galvenās daudzbērnu ģimeņu vajadzības lielā mērā sakrīt ar mazturīgo ģimeņu vajadzībām, jo daudzbērnu ģimenē strauji krītas ienākumu līmenis uz vienu ģimenes locekli.

Savukārt materiālo grūtību dēļ daudzbērnu ģimenēm ir ierobežotākas iespējas, piemēram, apmeklēt izglītojošus un kultūras pasākumus, kas arī ir būtiski nepieciešams, lai ģimenes locekļi pilnvērtīgi funkcionētu un iekļautos sabiedrībā. Līdz ar to nepieciešams veicināt sociālo iekļaušanu, sekmējot šādu pasākumu pieejamību, paredzot iespēju daudzbērnu ģimenēm šos publiskos pasākumus apmeklēt par samazinātu maksu vai bez maksas, norāda BĢLM un uzsver, ka šinī nolūkā nepieciešama skaidra daudzbērnu ģimenes definīcija.

Valdība arī atbalstīja grozījumus likumā, saskaņā ar kuriem bērnus no Latvijas varēs adoptēt tikai uz tām ārvalstīm, kurām saistoša Hāgas 1993.gada konvencija.

Saskaņā ar pašreizējo likuma redakciju bērnus no Latvijas iespējams adoptēt uz valstīm, kurām ir saistoša minētā Hāgas konvencija vai arī kāda no starptautiskajām konvencijām, kas nosaka bērnu tiesību aizsardzību un sadarbību starpvalstu adopcijā, kā arī gadījumos, ja Latvija ar otru valsti noslēgusi divpusējo līgumu par tiesisko sadarbību adopcijas jomā.
Tāpat valdība atbalstīja arī to, ka sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem saglabājas ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai.

Grozījumi vēl jāpieņem Saeimā.

Ministrijā iecerēts, ka pēc šo grozījumu stāšanās spēkā pašvaldības, ievērojot savas budžeta iespējas, varēs noteikt konkrētus atvieglojumus daudzbērnu ģimenēm savos saistošajos noteikumos.

4 komentāru
 1. Tā ir atbilde uz jautājumu kāds ir valsts atbalsts daudzbērnuģinemēm. Kāds par to visu iesmej..:))

  Labdien!

  Atbildot uz Jūsu jautājumu par valsts nodrošinātajiem atbalsta pasākumiem daudzbērnu ģimenēm, sniedzu šādu informāciju.

  Šobrīd valstī īpaša daudzbērnu ģimeņu atbalsta programma nav pieņemta, tomēr arī patlaban valsts daudzbērnu ģimenēm (neizvērtējot ģimenes ienākumu līmeni) sniedz dažādus atbalsta pasākumus, piemēram:

  1) daudzbērnu ģimeņu vecākiem ir tiesības iegūt papildatvaļinājumu (darba devējam ir pienākums piešķirt ikgadējo apmaksāto papildatvaļinājumu darbiniekiem, kuriem ir trīs un vairāk bērni vecumā līdz 16 gadiem; darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam vidējo izpeļņu par laiku, kad darbinieks atrodas šādā papildatvaļinājumā (Darba likuma 73.pants, 151.panta pirmās daļas 1.punkts));
  2) ir noteikti atvieglojumi transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa maksāšanai (par transportlīdzekli, kura īpašnieks, turētājs vai valdītājs ir persona, kuras apgādībā ir trīs vai vairāki nepilngadīgi bērni, par vienu no viņa īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu transportlīdzekli transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par attiecīgo kalendāro gadu maksā 80 procentu apmērā (Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likuma 7.panta piektā daļa));
  3) daudzbērnu ģimeņu vecākiem tiesības uz vecuma pensiju pirms likumā noteiktā pensijas vecuma (62 gadu) sasniegšanas (personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem un kuras aprūpējušas līdz astoņu gadu vecuma sasniegšanai piecus vai vairāk bērnus, ir tiesības pieprasīt vecuma pensiju piecus gadus pirms likumā noteiktā pensijas vecuma (62 gadiem) (likuma „Par valsts pensijām” 11.panta ceturtā daļa)).

  Atsevišķas valsts kultūras iestādes ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērnus, paredz atlaides ieejas biļetēm vai nodrošina bezmaksas apmeklējuma iespējas. Piemēram, daudzbērnu ģimenes var bez maksas apmeklēt Latvijas Dabas muzeja pastāvīgās ekspozīcijas, savukārt Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja un Latvijas Nacionālais vēstures muzeja apmeklēšanai daudzbērnu ģimenēm tiek piedāvāta īpaša ģimenes biļete. Arī Latvijas Leļļu teātris piedāvā atlaides leļļu teātra izrādēm.

  Papildus iepriekš minētajam, daudzbērnu ģimenēm, papildus elektroenerģijas tarifos noteiktajām STARTA 1200 kWh, no AS „Latvenergo” tiek dāvināta kompensācija, kas ļauj ģimenei norēķināties par papildus 2400kWh patērēto elektroenerģiju par cenu, kas atbilst STARTA tarifam. Kopā daudzbērnu ģimene līdz 2012.gada 31.martam varēs norēķināties par 3600 kWh pēc STARTA tarifa likmes.

  Vienlaikus informējam, ka Labklājības ministrija ir izstrādājusi plāna projektu „Rīcības plāns pamatnostādņu „Ģimenes valsts politikas pamatnostādnes 2011. – 2017.gadam” īstenošanai 2011. – 2013.gadam” (izsludināts Valsts sekretāru sanāksmē 2011.gada 26.maijā). Rīcības plānā paredzēts īpaši atbalstīt daudzbērnu ģimenes, gan veicinot pakalpojumu pieejamību, gan pilnveidojot finansiālā atbalsta iespējas, gan arī veicinot uzņēmumu un darba devēju iesaistīšanos daudzbērnu ģimenēm labvēlīgāku apstākļu radīšanā.

  Ar cieņu,

  Bērnu un ģimenes politikas departamenta vecākais referents
  Labklājības ministrija
  Skolas iela 28, LV-1331
  Tel. 67021590

 2. šobrīd daudzbērnu ģimenēm nav ko ēst, bet neviens par to nerūpējās.Tik ņem līdzekļus nost un kāpina cenas veikalos.kā, lai izdzīvo, pa to laiku kamēr pieņems šādus likumus neviens nedomā…pensjonāriem samazināja pensijas, bet vēlāk atmaksāja visu līdz pēdējam santīmam.kad bērniem atmaksās naudu ko valsts ir parādā??Laikam nekad!

 3. Piekrītu,par daudzbērnu ģimenēm īpaši neviens nedomā.
  Mūsu pagasta pat nav tāds jēdziens kā daudzbērnu ģimene.

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.