Birka: talentor latvia

Meklēju darbu. Atsaucieties!

Starptautiskās personāla vadības kompānijas Talentor Latvia direktore Katrīna Ošleja norāda, ka situācija darba tirgū dramatiski atšķiras no 2007. gada un daļēji arī 2008. gada. ”Šogad konkursi uz vienu darbvietu ir auguši desmitiem reižu. Pašlaik ir diezgan sarežģīti atrast darbu mazkvalificētam darbaspēkam, bet vieglāk tas nākas kvalificētiem speciālistiem: mārketinga, pārdošanas, informācijas tehnoloģiju speciālistiem, kuriem ir darba pieredze. Kandidātiem ar speciālu izglītību…

Katrīna Ošleja. Straujas pārmaiņas veicina mirstību jeb Glābsim vīrieti!

Britu zinātnieki atklājuši sakarību starp strauji veiktām ekonomiskajām pārmaiņām deviņdesmito gadu pirmajā pusē un milzīgu mirstības pieaugumu darbspējīgu vīriešu vidū. Šajos gados vīriešu mirstība pieauga par 12,8%, kas izpaudās 10 miljonu cilvēku pāragrā nāvē. Vai arī Latviju sagaida tas pats pēc šā gada drastiskajām ekonomiskajām intervencēm? Un ko sievietes Latvijā var darīt, lai glābtu mūsu vīriešus?