Birka: statuss

Ģimenēm ar trim vai vairāk bērniem piešķirs daudzbērnu ģimeņu statusu

Šī gada 17. februārī valdība atbalstīja Bērnu, ģimenes un sabiedrības integrācijas lietu ministrijas (BĢLM) izstrādāto daudzbērnu ģimenes definīciju, kas noteic, ka daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts tādām ģimenēm, kurās tiek audzināti trīs vai vairāk bērni. Daudzbērnu ģimenes statuss tiek piešķirts arī tad, ja viens no trim vai vairāk bērniem ir audžubērns vai aizbildnībā esošs bērns, kā arī gadījumos, ja starp…