Birka: ķermeņa valoda

Melu ābece

Dzīvē ir situācijas, kad jāpieņem nozīmīgi lēmumi un jārod risinājumi, tāpēc ir svarīgi, lai līdzcilvēki…

Ķermeņa valoda

Darba intervija ir ļoti svarīga lieta, it sevišķi pašreizējā situācijā. Tādēļ ļoti būtiski ir atstāt par sevi labu pirmo iespaidu. Ļoti liela nozīme pirmā iespaida veidošanā ir neverbālajai komunikācijai jeb ķermeņa valodai. Jo pirmo iespaidu par cilvēku rada: 55% – ķermeņa valoda jeb tas, kā apzināti vai neapzināti uzvedas tavs ķermenis, 38% – balss tonis un tikai nieka 7% tas,…