Birka: dardedze

Pētījums: Trešā daļa Latvijas iedzīvotāju atbalsta bērnu fizisku sodīšanu

Pētījumā respondenti tika aicināti izteikt savu viedokli par pieciem apgalvojumiem. Rezultātā gandrīz puse no aptaujātajiem jeb 49% piekrīt apgalvojumam, ka bērnībā daudzi ir tikuši pērti, bet ir izauguši par normāliem cilvēkiem. 37% uzskata, ka atsevišķos gadījumos bērna fiziska sodīšana ir attaisnojama, 26% domā, ka pēriens vai pļauka bērnam palīdz izskaidrot atšķirību starp pareizu un nepareizu rīcību, turpretī 26% no respondentiem…