Birka: darba kultūra

Kultūru atšķirības darba vidē

Šobrīd darba tirgus vide visā pasaulē kļūst arvien raibāka, pateicoties tieši darbinieku dažādībai gan tautības, gan kultūras ziņā. Arvien lielāki un ietekmīgāki kļūst dažādi starptautiski uzņēmumi, kuros darbinieku sastāvs, pēc būtības, nevar būt viendabīgs. Tā tas notiek arī Latvijā. Turklāt, arī paši latvieši dodas jaunas darba pieredzes gūšanā uz ārzemēm, kur tiem nākas saskarties ar kultūru atšķirībām, kas īpaši labi…