Bērna ATTĪSTĪBA no 1 līdz 3 gadu vecumam

Bērni attīstās individuāli, nereti viena vecuma mazuļu prasmes un iemaņas mēdz atšķirties. Tomēr ir arī vispārīgas tendences. Kādas ir būtiskākās bērna attīstības tendences no viena līdz trīs gadu vecumam?

BĒRNA ATTĪSTĪBA NO 1 LĪDZ 2 GADIEM
Bērna fiziskās prasmes –
ap gada un trīs mēnešu vecumu bērns apgūst un pilnveido staigāšanas prasmes. Var iet un nest rokās bumbu. Pieturoties pie pieaugušā rokas, var kāpt pa kāpnēm, pārkāpt pāri nelieliem šķēršļiem, noturēt līdzsvaru.

Sasniedzot gada un sešu mēnešu vecumu, mazais jau prot ne tikai patstāvīgi staigāt, bet arī apsēsties un sēdēt, lēkāt, pietupties, kāpt pa kāpnēm, mest bumbu uz augšu, uz leju un uz priekšu, kā arī citādi apzināti pārvaldīt savu ķermeni.

Kad sasniegts gads un deviņi mēneši, mazulis pēc norādījuma vai patstāvīgi var noiet pa dēlīti, kas nedaudz pacelts virs grīdas, vai vingrošanas soliņu, iemest bumbu uz grīdas novietotā grozā, uzrāpties uz dīvāna vai krēsla, tāpat norāpties no tiem.

Bērna sociālās un emocionālās prasmes – kad mazulis pārkāpis gada robežu, viņšparasti jau atdarina pieaugušo mīmiku, kustības, emociju izpausmes. Emocionāli reaģē uz cita bērna noskaņojumu, uz svešiniekiem, negaidītiem notikumiem, jauniem iespaidiem. Viegli pakļaujas uzmanības novēršanai, arī emocionālais stāvoklis var ātri mainīties. Savas darbības pavada ar atbilstošu mīmiku un citām emociju izpausmēm.

Kad sasniegts gads un seši mēneši, bērns sāk aktīvi izrādīt savas negatīvās emocijas, visbiežāk – dusmas, un pauž tās kliedzot, vicinot rokas, dauzot kājas pret zemi u.tml.  Pārdzīvo kritiku, aizrādījumus un priecājas par saviem panākumiem. Interesējas par citu bērnu aktivitātēm, iespējama negatīva rīcība – nedod citiem bērniem savas rotaļlietas vai pat atņem tās viņiem. Atdarina pieaugušo emocionālo reakciju – pažēlo, jūt līdzi. Ir ar mieru palikt tuvu radinieku uzraudzībā, kaut gan joprojām emocionāli saistīts ar māti.

Savukārt, kad mazulim aprit gads un deviņi mēneši, viņš atdarina pieaugušo reakciju prieka, sarūgtinājuma, trauksmes situācijās. Uztver pieaugušā balss intonācijas, rotaļas pavada ar emocionāliem izsaucieniem, mīmiku. Var apvainoties un rādīt neapmierinātu sejas izteiksmi par sodu, aizliegumu. Emocionāli dažādi spēj reaģēt uz mūziku.

Bērna kognitīvās prasmes – aptuveni gada un trīs mēnešu vecumā bērnspēc konkrētu darbību atkārtošanas spēj atcerēties, ka pēc rotaļām jāsaliek rotaļlietas kastē, pēc pusdienām jāieliek krūzīte izlietnē utt. Var izpildīt arī norādījumus – sameklē, atnes, noliec vietā vai sameklēt noteiktas krāsas priekšmetam atbilstošas krāsas citus priekšmetus. Prot uzlikt un noņemt aplīšus no piramīdas. Fotogrāfijās pazīst vecākus vai citus tuviniekus, kā arī pats sevi – spogulī. Spēj atkārtot jau apgūtas rotaļāšanās prasmes – baro lelli, liek gulēt pelīti, stumda mašīnīti, pavadot to ar atbilstošām skaņām.

Kad mazulim aprit gads un seši mēneši, viņš pēc pieaugušā lūguma atrod noteiktas formas vai lieluma priekšmetus – apaļus un kvadrātveida; lielāko un mazāko. Atšķir 2-3 krāsas, var atrast priekšmetu tādā krāsā, kādu norādījis pieaugušais. Prot atrast līdzīgus prieksmetus neatkarīgi no to krāsas vai izmēra.

Gada un deviņu mēnešu vecumā mazulis jau atšķir 3-4 krāsas, vienas formas 3 izmērus (liels, mazāks, vismazākais), lielāko un mazāko no 5 priekšmetiem.

[BANNER]

Bērna valodas prasmes – ap gada un trīs mēnešu vecumu mazuļaaktīvo vārdu (kurus pats izrunā, lieto ikdienā) krājums ir ap 20, tai skaitā paša darināti „vārdi”. Strauji pieaug pasīvo vārdu (kurus saprot) krājums. Zina tuviniekus vārdus, atceras rotaļlietu, apģērba, apkārtējo priekšmetu, ķermeņa daļu nosaukumus un var tos parādīt. Gada un sešu mēnešu vecumā vārdu krājums ir jau ap 40 vārdiem.

Sasniedzot gada un deviņu mēnešu vecumu, bērns jau parasti lieto 2 vārdu teikumus, spēj atbildēt uz jautājumiem “Kur?”, “Kas tas ir?”, “Ko dara?” u.tml. Aktīvo vārdu krājums arvien palielinās.

BĒRNA ATTĪSTĪBA NO 2 LĪDZ 3 GADIEM
Bērna fiziskās prasmes –
sasniedzot divu gadu vecumu, māk labi turēt rakstāmrīku, zīmē pagaidām vēl bezjēdzīgas figūras. Jau prot staigāt pa nelīdzenu virsmu, pārkāpt maziem grāvīšiem, nolekt no 10-15 cm augstas vietas, dažreiz prot ar abām rokām noķert bumbiņu, ja tā mesta no tuvas distances.

Sasniedzis trīs gadu vecumu, bērns mācās braukt ar trīsriteni, šūpoties, slēpot, peldēt, nostāties uz slidām, spēlēt futbolu.

Bērna sociālās un emocionālās prasmes – sasniedzot divu gadu vecumu, mazais, saskarsmē ar tuviniekiem spilgti izrāda emocijas – smaida, žestikulē, skatās acīs, bet no kontakta ar svešiniekiem var izvairīties. Gaida uzslavu, saprot vārdus „labi” un „slikti”. Sekojot pieaugušo piemēram, rūpējas par dzīvniekiem, augiem. Pēc pieaugušā paskaidrojuma spēj gaidīt kādas vēlamas darbības sākumu, uzreiz neraud un nepieprasa savu.

Divu gadu un sešu mēnešu vecumā mazulis jau lepojas ar saviem panākumiem un vēlas tikt novērtēts pozitīvi. Pazīstamas jūtas ir pieķeršanās, mīlestība, dusmas, aizvainojums, prieks. Sāk apzināties savu dzimumu. Pret nepazīstamiem cilvēkiem sākumā piesardzīgs, bet, ja viņu attieksme ir labvēlīga, atsaucīgs un draudzīgs. Sajūt vāja vai stipra rakstura cilvēkus un izturas pret viņiem atšķirīgi – neklausa vai respektē.

Pārkāpjot trīs gadu slieksni, bērns jau spēj apvaldīt emocijas – neklaigā sabiedriskās vietās, neskraida pa ielu, pazīst kauna un vainas sajūtu. Spēj novērtēt citu negatīvo rīcību un aizrādīt, ka nevar kauties, plēst, atņemt, apvainot un kaitināt citus. Var būt greizsirdīgs, dusmīgs, viltīgs, draiskulīgs. Emocionāli jūt līdzi izrāžu, grāmatu, filmu varoņiem. Pamana citu emocijas un ņem vērā (netrokšņo, ja tēvs noguris guļ). Labvēlīgi noskaņots pret citiem bērniem, vēlas kopīgi rotaļāties, dalās ar rotaļlietām.

Bērna kognitīvās prasmes – ap divu gadu vecumu bērna uzmanības noturība ir līdz pusstundai. Viņš prot ievietot ģeometrisku figūru atbilstošā rāmītī. Atšķir 3-4 krāsas, var nosaukt, atrast pēc parauga. Atšķir priekšmetu svaru, faktūru, temperatūru (viegls, smags, mīksts, ciets, auksts, silts). No klucīšiem prot būvēt celiņu, žogu, māju utt. Var izpildīt līdz 3 secīgus norādījumus – paņem, aiznes un noliec.

Ap divu gadu un trīs mēnešu vecumu bērnam spēles sāk nozīmēt ne vien izklaidi, bet arī attīstību. Šajā vecuma viens pats var rotaļāties jau 40 minūtes vai pat stundu. Divu gadu un sešu mēnešu vecumā bērns prot atrast dažādu izmēru priekšmetus vienā krāsā; atšķir 4-6 ģeometriskas formas, prot pēc parauga salikt celtnes no 10 un vairāk dažādu krāsu un izmēru klucīšiem. Spēj izprast un atcerēties vienkāršus bērnu grupas spēles noteikumus, piedalās tajās. Atceras iepatikušos mūziku, patīk dejot.

Pārkāpojot trīs gadu slieksni, bērna rotaļās parādās lomu spēles elements – ar lelli spēlē «māte un meita», veikalu vai dakteri, nosaucot savu lomu. Runā abu lomu vietā. Patīk kustēties mūzikas pavadījumā. Parādās plānošanas iemaņas – bērns paziņo, ka tagad viņš rotaļāsies ar mašīnīti vai skatīsies bildes grāmatā. Pēc taustes var nosaukt priekšmeta formu. Var pēc parauga salikt piramīdu no 8-9 gredzeniem.

Bērna valodas prasmes – ap divu gadu vecumu mazuļavārdu krājums ir aptuveni 250-300, tajā skaitā saīsinājumi vai pārveidojumi. 2-3 vārdu teikumi. Novērtē sevi: “labs”, “liels”, “skaists”; saka: “paldies”, “atā”, “labdien” ar savām izrunas īpatnībām. Atceras rotaļu biedru vārdus, pazīst viņus. Var parādīt pieaugušā nosauktās sejas un ķermeņa daļas.

Divus gadus un trīs mēnešus vecs bērns spēj uzbūvēt 3-4 vārdu teikumu. Ap divu gadu un sešu mēnešu vecumu mazulis jau spēj atbildēt, piemēram, uz tādiem jautājumiem: “Kā tevi sauc?” (vienkāršoti vai pilnībā pareizi). Parādās pirmā interese par burtiem un cipariem. 2-3 teikumos var pastāstīt par attēlā redzamo sižetu. Spēj nosaukt savas emocijas, sajūtas – man ir jautri, man sāp, es gribu utt.

Divu gadu un deviņu mēnešu vecumā, kā arī, pārkāpjot trīs gadu slieksni, bērna vārdu krājums strauji palielinās. Sākas arī burtu un ciparu apgūšana. Izrunā 5-6 vārdu frāzes. Veido savus vārdus. Aktīvā runa ir ap 1500 vārdu. Uz pirkstiem prot parādīt savu gadu skaitu.

JĀATCERAS!
Šis uzskaitījums ir orientieris, ka bērniņa attīstība rit atbilstoši viņa vecumam, taču noteikti nav jāuztver kā standarts. Ja mazais ir topošs ģēnijs, tas būs manāms. Ja mazulis ir slinkāks kādu iemaņu apgūšanā, varbūt vecākiem ir laiks padomāt, vai viņi velta savam mazulim pietiekami daudz laika, vai neatstāj viņa attīstību pašplūsmā. Pirmajos trīs dzīves gados vecāku paraugs, uzmanība un klātbūtne ir visvarīgākais aspekts mazuļa attīstībai.
6 komentāru
  1. Es jau saprotu, ka bērni ir dažādi, bet mana jaunkundze vēl tomēr nedara daudzas lietas no tā, kas it kā būtu jādara 🙁 🙁 🙁

  2. He he, manam trīsarpusgadniekam šis vēļ nav iestājies: “Pārkāpjot trīs gadu slieksni, bērns jau spēj apvaldīt emocijas – neklaigā sabiedriskās vietās, neskraida pa ielu, pazīst kauna un vainas sajūtu.”

  3. pieļauju domu, ka tā neklaigāšana un kauna sajūta dažiem neiestājas nekādā vecumā…

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.