pavasaris

he hēēēi! pavasaris ārā tik ļoti jūtams ,ka negribās darīt itin neko! varētu stundām ilgi…