mammis bez deminutīviem

Tas bija šoks. Nēēēnormāls. Jā, man ir bez 5ām minūtēm 30. Bet plānots tas nebija.…