Atvaļinājuma NAUDAS izmaksa un citi SVARĪGI jautājumi, kas jāzina

Dodoties atvaļinājumā, ne tikai jāsaplāno atpūta, bet arī ikdienas izdevumi tā, lai ģimenes, kurām nav būtisku iekrājumu, varētu iztikt līdz nākamajai algai. Tāpēc ir svarīgi zināt, cik liela būs atvaļinājuma nauda, kad to izmaksās, un vēl citus jautājumus, uz kuriem lūdzām atbildēt finanšu grāmatvedības speciālisti Ingu Zāli.

PAR ATVAĻINĀJUMA ILGUMU
Pēc Darba likuma ikvienam darbiniekam ir tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Šāds atvaļinājums nedrīkst būt īsāks par 4 kalendāra nedēļām (28 kalendārās dienas), neskaitot svētku dienas. Atvaļinājumu iespējams sadalīt pa daļām, taču viena no daļām nedrīkst būt īsāka par 2 nepārtrauktām nedēļām.

Piemērs: Darbinieks vēlas doties atvaļinājumā uz 2 nedēļām no 16.jūnija. Ja 23.un 24.jūnijs nebūtu svētku dienas, tad atvaļinājums beigtos 29.jūnijā. Tā kā svētku dienas atvaļinājuma laikā iekšā neskaita, tad 2 nedēļu ilgais atvaļinājums beigsies 1.jūlijā un darbā jāierodas 2.jūlijā.

Piemērs: Darbinieks uzņēmumā strādā divās darbavietās – pamatdarbā un papildus darbā. Vai viņam pienākas 8 nedēļas ilgs atvaļinājums? Nē. Atvaļinājums ir 4 kalendāra nedēļas. Atvaļinājuma laikā darbinieks atpūšas un nestrādā ne pamatdarbā, ne papildus darbā.

Piemērs: Darbinieks uzņēmumā strādā nepilnu darba laiku, pirmdienās un otrdienās pa 6 stundām. Vai viņam pienākas 4 nedēļu ilgs atvaļinājums? Jā. Atvaļinājums ir 4 kalendāra nedēļas, bet atvaļinājuma nauda jāaprēķina par 8 darba dienām. Darba likuma 75.panta 9.daļa: „Par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma laiku izmaksājamās samaksas summu aprēķina, dienas vidējo izpeļņu reizinot ar darba dienu skaitu atvaļinājuma laikā.”

PAR ATVAĻINĀJUMA NAUDAS SAMAKSU UN CITI JAUTĀJUMI
Samaksu par atvaļinājuma laiku un darba samaksu par līdz atvaļinājumam nostrādāto laiku izmaksā ne vēlāk kā vienu dienu pirms atvaļinājuma (Darba likums 69.panta 4.daļa).

Kā zināt, cik būs atvaļinājuma nauda, ar kādu summu rēķināties? Par laiku, kad darbinieks atrodas ikgadējā apmaksātā atvaļinājumā vai papildatvaļinājumā, viņam tiek izmaksāta vidējā izpeļņa. To aprēķina par pēdējiem sešiem mēnešiem no darba algas, no normatīvajos aktos, darba koplīgumā vai darba līgumā noteiktajām piemaksām, kā arī no prēmijām.

Ja pēdējo sešu mēnešu laikā darbinieks nav strādājis un viņam nav izmaksāta darba samaksa, vidējo izpeļņu aprēķina no darba samaksas par darbu sešos mēnešos pirms šā perioda. Ja pēdējo 12 mēnešu laikā darbinieks nav strādājis un viņam nav izmaksāta darba samaksa, vidējo izpeļņu aprēķina no valsts noteiktās minimālās mēneša darba algas kopsummas pēdējos sešos mēnešos.

Vai darba devējam ir tiesības izdot rīkojumu par atvaļinājuma pārtraukšanu? Darba likums neparedz iespēju darbinieka atsaukšanai no atvaļinājuma, jo ikvienam ir tiesības uz atpūtu.

Ja darbinieks atvaļinājuma laikā saslimst, tad par šīm dienām atvaļinājumu pārceļ vai pagarina (Darba likuma 150.panta 6.daļa). Darbinieki reizēm kļūdaini domā, ka atvaļinājums automātiski pagarinās par darbnespējas dienu skaitu, bet Darba likums paredz divas iespējas: pagarināt vai pārcelt. Darbinieks nedrīkst vienpersoniski izlemt par atvaļinājuma pagarināšanu un neierasties darbā pēc atvaļinājuma beigām. Neierašanās darbā, ja nav vienošanās ar darba devēju, var tikt vērtēta kā neattaisnota.

PAR BEZALGAS ATVAĻINĀJUMU
Krīzes gados daudzi darbinieki izmantoja bezalgas atvaļinājumus, lai dotos peļņas nolūkos ārpus Latvijas. Pēc atgriešanās darbinieks lūdz piešķirt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, kas protams viņam pienākas. Darbinieks nav veicis darbu, bet vēlas saņemt garantijas. Lai darba devējs nebūtu zaudētāja lomā, veica izmaiņas Darba likumā un kopš 2010.gada 25.marta, ja bezalgas atvaļinājums ir ilgāks par 4 nedēļām viena gada laikā, to neieskaita laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu. Laikā, kas dod tiesības uz ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu, neieskaita arī bērna kopšanas atvaļinājuma laiku.

Vai darba devējam ir pienākums izmaksāt slimības naudu, ja bezalgas atvaļinājuma laikā ir iestājusies darbanespēja? Nē. Darba devējam nav pienākums maksāt slimības naudu par darba nespējas perioda laiku, kad darbinieks atrodas bezalgas atvaļinājumā, jo darbinieks šajā laikā nekādus ienākumus nezaudē.

5 komentāru
  1. bet man atvaļinājuma naudu izmaksā tikai nākamajā mēnesī,vai tas ir likumīgi? un cik pamatoti ir darbadevēja atbilde uz šo,ka nav naudas,tā ir jānopelna un nākošmēnes izmaksās.

  2. Man darbā atvaļinājumu ļauj tikai 1nedēļu vasarā, pārējā laikā var pa 2nedēļām ņemt, bet principā pa nedēļai šīs 4nedēļas tiek sadalītas. Mums kategoriski aizliedza vasarā 2nedēļas pēc kārtas. Jocīgi.

  3. Ja esmu nostradajusi 4 mnesus vai man verts gaidiit atvalinajuma naudu?
    Pati aizgaaju no darba

  4. Vai darbiniekam drīkst noņemt pastāvīgo ikmēneša piemaksu, ja darbiniekam ir nostrādātas vajadzīgās stundas, bet aprēķinot samaksu piemaksa tiek noņemta.?

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.