12 būtiskas prasmes tava bērna KARJERAS attīstīšanai nākotnē

Mūsdienu bērniem nepieciešamas plašas tehnoloģiskās un sociālās prasmes, jo karjeras iespējas pastāvīgi attīstās, mainoties arī nepieciešamajām iemaņām. Tu vari palīdzēt bērnam sagatavoties viņa nākotnes karjerai, mudinot viņu apzināties savas intereses, un attīstīt tās.

Palīdzi bērnam saprast, kas viņam būtu vispiemērotākais!
Pārrunā bērna intereses! Tā vietā, lai teiktu bērnam, kas viņam ir jāmācās un kādas profesijas vajadzētu nākotnē apsvērt, sāc nepiespiestu dialogu, lai noskaidrotu, kas viņu patiesi interesē, kādas profesijas šķiet vilinošas. Palīdzi bērnam rast iespēju uzzināt pēc iespējas vairāk par izvēlēto virzienu, piedāvā lasāmvielu, intervijas ar cilvēkiem, kuri darbojas šajā jomā, centieties piedalīties aktivitātēs, kuras saistītas ar konkrēto jomu. Tomēr, pat, ja bērnam interesē kāda konkrēta darbības joma, iedrošini pievērsties vairākiem hobijiem, attīstīt un kļūt par lietpratēju dažādās, vispusīgās jomās.

Darbs!
Kopīgi apsveriet iespēju sākt strādāt (tai skaitā arī palīdzēt kādos darbos) jau agrā vecumā, jo ātrāk bērns to sāks darīt, jo pamatīgāk izstrādāsies darba ētika un tikums. Pusaudžu vecumā bērns var pastrādāt vasarās, iespējams, darbu var atrast pietuvināti viņam interesējošām nākotnes profesiju jomām, lai pārliecinātos vai izvēlētais tiešām ir tas, ar ko saistīt savu nākotni, lai rastos vīzija par notiekošo, attīstītos nepieciešamās prasmes.

12 būtiskākās prasmes tava bērna karjeras attīstīšanai nākotnē
Vecākiem un mācību iestāžu pedagogiem ir jāsagatavo bērni nākotnei. Būtisks elements tajā ir karjeras prasmju attīstīšanai, kas nav viegls darbs, tomēr no tā būs atkarīgas bērna turpmākās gaitas. Bērnam jācenšas apgūt dažādas iemaņas, lūk 12 būtiskākās:

Runas prasmes:
bērniem jāspēj brīvi paust savu viedokli un domas, kā rakstveidā, tā arī mutiski. Rādi dažādus attēlus un lūdz, lai viņš apraksta tajā attēloto, lai noskaidrotu, kā bērns uztvēris un izpratis redzēto. Kopīgi skatieties vērtīgas filmas, pēc kuru noskatīšanās pārrunājiet un izanalizējiet to saturu.  

Informācijas vadības prasmes:
bērnam jāspēj noteikt, savākt, apkopot un atjaunot datus un informāciju. Lai attīstītu šo prasmi, kopīgi centieties iegūt pēc iespējas vairāk informācijas, piemēram, par suņu vai kaķu šķirnēm, mašīnu markām, un jebko citu, kas saista bērnu.

Mācību – apmācību prasme:
bērnam jāsaprot kā iemācīt citiem faktus un jēdzienus. Lūdz, lai viņš paskaidro tev, kā spēlējama, piemēram, kāda viņam mīļa galda spēle.

Komunikācijas un saskarsmes prasmes:
jau no bērnu dienām mums savām atvasēm jāmāca pieņemt un respektēt atšķirīgu uzvedību un viedokli, veidot pozitīvas attiecības harmoniskā, tolerantā vidē.

Problēmu pārvarēšanas prasme:
bērnam jāmācās risināt problēmas. Kopīgi apspriediet mazā problēmas ikdienas dzīvē, pārrunājiet viņa attiecības ar bērnu dārza vai skolas draugiem, izrunājieties par konfliktsituācijām un pareizu rīcību tajās.

Kultūras, vēstures un ģeogrāfijas prasmes:
māci bērnam par citām valstīm un to kultūras atšķirībām, vēsturiskajiem notikumiem. Mudini pētīt kā ģeogrāfiskā atrašanās, klimats, reliģija un citas iezīmes ietekmē pasauli mums visapkārt. Iepazīstini bērnu ar jūsu pilsētu, ievērojamākajām vietām tajā. Parādi bērnam pasaules daudzveidību! Ja tas ir iespējams, ņem viņu līdzi uz iepriekš neredzētām vietām, kultūras pasākumiem, teātriem un muzejiem – dažādo viņa redzesloku. Praktizējiet ģeogrāfiju un vēsturi. Bērnam vajadzētu zināt kaut ko par dažādām pasaules valstīm, jo ļoti iespējams, ka viņš strādās ar cittautiešiem vai ceļos darba jautājumos. Lielisks veids kā trenēties ģeogrāfisko vietu iegaumēšanā, ir aplūkot ziņās pieminētās vietas.

Zinātnes un matemātikas prasmes:
bērnam jābūt pamata izpratnei par dabu, mūsu apkārtējo pasauli un matemātiskajām izteiksmēm. Kopīgi vingrinieties un uzziniet arvien jaunas nianses, lasiet enciklopēdijas un bērniem paredzētos zinātniskos žurnālus.

Uzņēmējdarbības prasmes:
bērnam jāsaprot kā darbojas uzņēmumi, kā to produkti un pakalpojumi atspoguļo tirgus vajadzības, un pretēji – kā uzņēmumi atbilst tirgus vajadzībām, lai gūtu peļņu. Bērna ausīm skan sarežģīti? Paskaidro to ar vienkāršiem piemēriem!

Moderno tehnoloģiju izmantošanas prasmes:
mums jāiet līdzi laikam, jāseko tehnoloģiju attīstībai, jo dzīvojam –  informācijas laikmetā. Iemāci bērnam tehnoloģiju pamatprasmes, jo mūsdienās bez tām neiztikt. Tomēr mums, vecākiem, jāapzinās robeža, lai darbošanās pie datora nekļūtu par lieka laika tēriņu. Vecākiem jākontrolē saturs, kuru bērns aplūko globālajā tīmeklī, tomēr mēs nedrīkstam atturēt atvases no pasaules izzināšanas šajā vidē. Māci bērnam rakstīt –  izmantojot datoru, dod uzdevumu internetā atrast atbildi uz kādu jautājumu, noskaidrot kaut ko – tas būs lietderīgs darbs.

Svešvalodu prasmes:
piesaki bērnu valodu kursos, jo to prasmes sekmēs karjeras iespējas, jo privātie uzņēmēji un organizācijas darbojas starptautiskā līmenī. Tomēr neaizmirstiet par dzimtās valodas nozīmību, motivē bērnu lasīt vairāk, tā bagātinot savas dzimtās valodas vārdu krājumu.

Grafiskā dizaina prasmes:
bērniem jāspēj dažādos veidos un formās izteikt savas domas un sajūtas. Kopīgi veidojiet zīmējumus un kolāžas no žurnāliem, kā arī pagatavojiet sienas plakātus, kas atspoguļotu jūsu ģimenei svarīgas lietas un notikumus. Ļauj bērnam radoši izpausties, atainojot savu vēstījumu bez vārdiem.

Tehniskās prasmes:
bērnam pieaugot un attīstoties, ir jābūt iespējai izmantot dažādas ierīces un mehānismus, dabas resursus un iekārtas, lai: celtu, uzstādītu un izveidotu kaut ko vai radītu produktus no dažādiem materiāliem. Kopīgi pagatavojiet, piemēram, putnu būrīti.

Centieties kopīgi mājās izmantot vienkāršus prasmju attīstošus vingrinājumus. Parūpējies, lai tavai atvasei būtu iespēja attīstīt pamata kompetences līmeni katrā no nosauktajām jomām, kā arī citās jomās!
 
7 komentāru
  1. Šis “motivē bērnu lasīt vairāk” mums ir vissāpīgākā lieta. Ir izmēģināts viss, bet nedarbojas 🙁

  2. Grāmatutārpe – varbūt palīdzē e-grāmatu lasītājs! Tgd tas ir moderni, progresīvi un lasīt no tāda noteikti ir stilīgāk bērnu acīs!!! Galu galā svarīga jau ir tieši uztvertā inofrmācija nevis no tā vai uz papīra vai ekrānā rakstīta!!!

  3. Ļoti labs raksts – ir pat lietas, par kurām nebiju aizdomājusies! Par to lasīšanu – it kā jau e-lasītājs spētu ieinteresēt, taču man šķiet, ka jāmotivē uz grāmatām parastajām un to nu var izdarīt vien pašiem rādot piemēru!

  4. Prasme Mācīties pašam un prasme Būt pašam arī ir svarīgas! Un vislabākā lieta ir tā pati ikdienas mācīšanās jeb mācīšnās no dzīves, ne tikai mērķtiecīgi organizēta multifunkcionāla specializācija.

Komentēt

Tava e-pasta adrese netiks publiskota.